تحلیلی بر فقر شهری در استان کردستان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-14

رحمت بهرامی


بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو)

دوره 2، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 1-16

نصرالله مولائی هشجین؛ غزاله اکبرنژاد توچاهی؛ مریم محمدی کنارسری؛ مدیحه مرادنیا


تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-14

نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر؛ علیرضا دانش نظافت


بررسی عوامل تأثیرگذار در انتخاب سوخت و مصرف انرژی خانوارهای شهر مهاباد

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-14

JGETJGET-2005-1169

امید رحمانی؛ محمد سلطانی؛ یوسف قادرپور


بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-16

سیده مریم گیلانی؛ سید محمدرضا خطیبی؛ زهره داوودپور؛ مریم خستو


پهنه بندی فضایی ضریب محرومیت (شهری- روستایی) در استان های کشور

دوره 6، شماره 2، تیر 1401، صفحه 247-259

سعید نصیری زارع؛ وحید ریاحی


تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر

دوره 6، شماره 4، دی 1401، صفحه 731-750

زینب علیزاده؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


سخن سردبیر

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398


مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 1-16

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ الهامه عبادی؛ رضا سعادتی


ارزیابی اثربخشی طرح های توسعه شهری تهران (مطالعه موردی: پارک دانشجو تهران)

دوره 3، شماره 5، شهریور 1398، صفحه 13-28

علی شماعی؛ طاهر پریزادی؛ بابک بدخشان


ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 15-25

علی اکبر عنابستانی؛ سیده سمیه خاتمی


تحلیل زیست پذیری اقتصادی سکونتگاههای روستایی شهرستان صومعه سرا

دوره 6، شماره 2، تیر 1401، صفحه 261-276

نسرین نیکدل؛ رفعت شهماری اردجانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ حسین اصغری


رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استان های کشور

دوره 6، شماره 4، دی 1401، صفحه 751-766

حسن پارسی پور؛ احمد حسین زاده؛ حمیدرضا عاقلی مقدم


مدل پیشنهادی راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا در برنامه ریزی های منطقه ای ایران

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-12

نصراله مولائی هشجین؛ چیا صالحی بابامیری


تحلیل و سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 17-29

سید هادی طیب نیا؛ رزگار فتاحی