تعداد دوره‌ها:9

تعداد شماره‌ها:22

تعداد مقالات:270

تعداد نویسندگان:579

تعداد مشاهده مقاله:106,379

تعداد دریافت فایل اصل مقاله:92,554

نسبت مشاهده بر مقاله:394

نسبت دریافت فایل بر مقاله:342.79

میانگین مدت زمان داوری مقاله:2-4 ماه

-----------------------------------------

تعداد مقالات ارسال شده:510

تعداد مقالات پذیرفته شده:235

درصد پذیرش:46

صاحب امتیاز مجله:

انجمن جغرافیایی ایران

 

براساس نتایج گزارش ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی کشو در سال 1400از سوی وزارت علوم,تحقیقات و فناوری؛ نشریه دو فصلنامه "مهندسی جغرافیایی سرزمین" حائز رتبه (ب) گردیده است.

لینک به صفحه پرتال نشریات


براساس تصمیم مدیریت نشریه علمی براساس بخشنامه شماره 40879 مورخ 24 اردیبهشت 1401 (تصویر بخشنامه) کلیه نویسندگانی که مقاله آنان موفق به اخذ پذیرش اولیه از  هیات داوران  می شوند می بایست مبلغ 15.000.000 ریال به عنوان بخشی از هزینه های داوری و انتشار و با اعلام از طریق سامانه نشریه به حساب شماره (0102620981001) و یا شماره کارت 6037997599335362 بانک ملی به نام آبادگران شهر و روستا واریز  و فیش آن را از طریق سایت نشریه بازگذاری نمایند. از مقاله هایی که در فرایند داوری عدم پذیرش دریافت می نمایند هیچگونه هزینه ای دریافت نمی گردد.  

 راهنمای پرداخت هزینه مقالات


«با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده، از ابتدای سال 1401 دوره انتشار نشریه از دوفصلنامه به فصلنامه تغییر می یابد. »


خلاصۀ استاندارد: (GET) Geographical Engineering of Territory

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

وضعیت چاپ:  الکترونیکی

ناشر: شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا

نوع دسترسی: آزاد 

زبان مجله: فارسی (با چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: جغرافیا 


 

نشریه با حمایت مالی شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا انتشار می یابد.

لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. (ارسال فایل تعهدنامه و چکیده لاتین مقالات الزامی است).

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط