تعداد دوره‌ها:5

تعداد شماره‌ها:10

تعداد مقالات:152

تعداد نویسندگان:315

تعداد مشاهده مقاله:35,233

تعداد دریافت فایل اصل مقاله:50,710

نسبت مشاهده بر مقاله:231.8

نسبت دریافت فایل بر مقاله:333.62

میانگین مدت زمان داوری مقاله:2-4 ماه

-----------------------------------------

تعداد مقالات ارسال شده:336

تعداد مقالات پذیرفته شده:111

درصد پذیرش:33

صاحب امتیاز مجله:

انجمن جغرافیایی ایران

 

براساس گزارش ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در سال 1398 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه مهندسی جغرافیایی سرزمین حائز رتبه «ب» شده است.

لینک به صفحه پرتال نشریات

 از این رو از تمامی دست اندرکاران امر و بویژه رئیس محترم انجمن جغرافیایی ایران، اعضای محترم هیأت تحریریه مجله و نویسندگان محترم مقاله ها تشکر و قدردانی می نماییم، امید است که با لحاظ رویکرد نشریه مهندسی جغرافیایی و در راستای ترویج راهبرد مهندسی جغرافیایی فضا شاهد ارتقاء کیفی نشریه با ارسال مقاله از سوی پژوهشگران و نویسندگان در این حوزه باشیم.

***

 

براساس تصمیم مدیریت نشریه علمی کلیه نویسندگانی که مقاله های آنان موفق به اخذ پذیرش اولیه از  هیات داوران  می شوند مبلغ 4.500.000 ریال   به عنوان بخشی از هزینه های داوری و   انتشار و با اعلام از طریق سامانه نشریه به حساب شماره (0102620981001) و یا شماره کارت 6037997599335362 بانک ملی به نام آبادگران شهر و روستا واریز  و فیش آن را از طریق سایت نشریه بازگذاری نمایند و از مقاله هایی که در فرایند داوری عدم پذیرش دریافت می نمایند هیچگونه هزینه ای دریافت نمی گردد.  

 راهنمای پرداخت هزینه مقالات

 

خلاصۀ استاندارد: (JGET) Geographical Engineering of Territory

نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

ناشر: شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا

نوع دسترسی: آزاد 

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: جغرافیا 

 

 

نشریه با حمایت مالی شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا انتشار می یابد.

لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. (ارسال فایل تعهدنامه و چکیده لاتین مقالات الزامی است).

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 10 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1400 

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق طرحهای توسعه شهری کلانشهر تهران (مورد: طرح جامع)

انوشیروان ناصرمستوفی؛ راما قلمبر دزفولی


2. رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استانهای کشور

حسن پارسی پور؛ احمد حسین زاده؛ حمیدرضا عاقلی مقدم


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن جغرافیایی ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان