تحلیل جغرافیایی- فضایی جرم و مکان های جرم خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: بزه سرقت در شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

2 دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدسقز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، سقز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

گسترش روزافزون جمعیت در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه به همراه ناکارآمدی برنامه­های اجتماعی، اقتصادی و به ویژه عدالت اجتماعی پیامدهایی را به دنبال دارد که افزایش جرایم و بزهکاری­ها یکی از مهمترین آنها محسوب می­شود. به همین دلیل تلاش برای افزایش امنیت شهری و روش­های ارتقاء آن به یکی از چالش­ های فراروی برنامه­ریزان، مسئولین و محققان رشته ­های مرتبط با مسائل شهری تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل فضایی- زمانی جرایم مرتبط با سرقت در بخش مرکزی شهر قزوین برای دوره زمانی 1388 تا 1391 می­باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از GIS و ﻧﺮم­اﻓﺰار ﺟﺎﻧﺒﻲ(Crime Analysis) صورت گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در زمینه جرایم امنیتی؛ کلانتری 17 با بیشترین جرایم در مرتبه اول و کلانتری­های 13، 11، 12 و 14 به ترتیب در مرتبه­های بعدی قرار دارند، در زمینه جرایم اقتصادی؛ کلانتری11 با بیشترین و کلانتری­های 17، 12، 13 و 14 دارای بیشترین جرایم است و در نهایت در زمینه جرایم اجتماعی؛ بیشترین مورد در کلانتری 11 و کلانتری­های12، 17،13 و 14 در مرتبه­های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Nasiri 1
  • ali ahmadi 2
  • mohamad hasan rahmani 3
  • hossein komasi 4
1 Geography department, social science college, Payam E Noor university
2
3
4
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -