اصول اخلاقی انتشار مقاله

  اصول اخلاقی نشریه

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار COPE میباشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید"

 

اصول مربوط به مسئولان نشریه:

 • رعایت محرمانگی و امنیت اطلاعات شخصی نویسندگان و داوران مقالات برای تمامی ارکان نشریه ازجملهسردبیر، اعضای هیئت تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی و سایر همکاران الزامی بوده و تحت هر شرایط به‌صورت محرمانه باقی می‌ماند.
 • تصمیم‌گیری درباره مقالاتدر هر مرحله‌ای فارغ از نژاد، جنسیت، گرایش­های شخصی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان، تنها بر اساس محتوا و کیفیت علمی مقالات و نظرات داوران به‌صورت بی‌نام انجام می‌شود.
 • مسئولیت نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله تنها به عهده سردبیر است. این تصمیم‌گیری بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیئت تحریریه مجله انجام می‌شود. ممکن است مقاله‌ای به خاطر عدم تناسب، با نظر سردبیر و اعضای هیئت تحریریه بدون طی شدن مراحل داوری رد شود. رد این مقالات ممکن است بر اساس خروج مقاله از حیطه موضوعی مجله، دور بودن از موضوعات جاری، نداشتن عمق محتوایی لازم و یا موارد مشابه دیگر صورت بگیرد.
 • حق رد مقالات مشبه‌به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.
 • مسئولان از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله استقبال می‌کنند. در صورت تأیید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به اطلاع مخاطبان مجله خواهد رسید.
 • رونوشت‌های منتشرنشده توسط دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورداستفاده قرار نخواهد گرفت.
 • سردبیر با رد مقالات مورد اتهام یا مقالاتی که تخلف آن‌ها محرز شده، مسئله را پایان‌یافته نمی‌داند و موظف است، موارد را تا آخرین مرحله بر اساس قوانین وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیگیری کند. درعین‌حال فرصت مناسب جهت پاسخگویی نویسندگانی که متهم به «رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی» شده‌اند فراهم است.
 • سردبیر مجله موظف است نسبت به حذف سریع مقالات چاپ‌شده‌ای که مشخص شود در آن‌ها «رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی» رخ‌داده است و اطلاع‌رسانی شفاف به خوانندگان و مراجع نمایه نمایی مربوطه اقدام نماید.

 

 اصول مربوط به نویسندگان محترم:

 • الزامی است مقالات به‌صورت علمی و منسجم، مطابق با استاندارد نشریه فراهم و جهت ارزیابی ارائه شوند. در این خصوص رعایت موارد ذیل بسیار حائز اهمیت می‌باشند.
 • روش به‌کاررفته در مقاله با دقت و عینی تشریح شده و داده‌ها و نتایج حاصل به‌صورت صحیح، موجز و کامل گزارش شوند.
 • حقوق سایر محققان از طریق ارجاع دهی کامل و بی‌نقص رعایت گردد.
 • از پرداختن به موضوعات حاشیه­ای، سلیقه‌ای و شخصی و ارائه اطلاعات جعلی و نادرست و یا ترجمه آثار دیگران بدون ذکر عنوان و ارجاع در مقاله خودداری شود.
 • نویسندگان محترم ملزم هستند بنا بر نیاز داده‌های خام، مصاحبه‌ها، پرسشنامه‌ها و سایر ابزار به‌کاررفته و داده‌های گردآوری‌شده در پژوهش را به نشریه ارائه نمایند. در پاره­ای از موارد دسترسی عمومی به این اطلاعات به بهبود درک و کیفیت انتقال مطالب کمک می‌نماید.
 • ضروری است مقالات ارائه‌شده توسط نویسندگان، حاصل از کار پژوهشی ایشان بوده و هرگونه استفاده از سایر پژوهش‌ها با ذکر منابع صورت پذیرد.
 • انتساب غیرواقعی (جعلی) پژوهش به موسسه، مرکز یا گروه آموزشی‌ای که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه‌ای فرد نویسنده ندارد، غیرمجاز است.
 • ارسال همزمان یک مقاله، جهت بررسی و چاپ در دو یا چند مجله‌ به‌صورت چاپی یا الکترونیکی و یا ارسال مقالات چاپ‌شده در نشریات معتبر برای چاپ مجدد مجاز نیست.
 • پژوهش­گر مجاز نیست، داده‌های مقاله‌ی پیشین خود را با اندکی تغییر در متن، در مقاله‌ای جدید به چاپ رساند.
 • پژوهشگران مجاز به استناد به منابع نامعتبر، مشکوک و یا فاقد اعتبار علمی نبوده و ضروری است اطلاعات و وبگاه حامی مقاله و نویسندگان موثق و معتبر باشند.
 • نویسنده مسئول موظف است مسئولیت گروه پژوهشی و صحت کل پژوهش را بر عهده بگیرد. همچنین از سوی سایر نویسندگان، مسئولیت مکاتبات و پاسخگویی به ابهامات و ایرادات مطرح‌شده در مورد مقاله، انتقال نظرات و مکاتبات مهم به سایر نویسندگان و تنظیم روابط بین آن‌ها بر عهده نویسنده مسئول است.
 • تمام نویسندگان اصلی و همکاران آن‌ها که نام و وابستگی سازمانی آن‌ها در قسمت نویسندگان ذکر می‌شود باید به‌صورت مستقیم در تولید مقاله با سایر نویسندگان مشارکت داشته باشند. همچنین لازم است در قسمت تقدیر و تشکر، از سایر همکاران که در امور جنبی تولید مقاله همکاری داشته‌اند قدردانی شود. نویسنده مسئول وظیفه دارد یک نسخه از مقاله ارسالی به مجله را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آن‌ها را برای ذکر سمت نویسندۀ همکار اخذ نماید.
 • الزامی است در مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری، به ترتیب، اسم دانشجو، (استادان) راهنما و استاد(ان) مشاور آورده می‌شود.
 • الزامی است نویسنده در هرزمانی که متوجه هرگونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود، علاوه بر اطلاع‌رسانی به سردبیر مجله، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را باز پس گیرد.
 • پس از پذیرش نهایی مقاله، حق نشر اثر به ناشر منتقل می‌شود.

 

 اصول مربوط به داوران محترم:

 • داور باید استقلال فکری نویسنده مقاله را محترم شمارد و کیفیت مقاله را بی‌طرفانه ارزیابی کند.
 • در راستای رعایت اصل عدم تعارض منافع، داور باید هنگامی داوری یک مقاله را بپذیرد که آن مقاله با مقاله‌های منتشرشده یا منتشرنشدۀ خودش در تعارض نباشد. بدیهی است درصورتی‌که مقالۀ تحت داوری باکارهای وی در تعارض باشد، لازم است بلافاصله مقاله را به سردبیر عودت دهد و وی را از شرایط تعارض منافع و یا سوگیری احتمالی آگاه سازد.
 • ضروری است تمامی اطلاعات موجود در مقالات برای داوران محرمانه تلقی شود.
 • داوری مقالات می‌بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه‌ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.

مصادیق نقض اصول اخلاقی:

 • سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب میشود. تمامی رونوشت های ارسال شده به این مجله  توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار میگیرند.
 • تحریف: . تحریف هنگامی رخ میدهد که تحقیقی را انجام داده اما داده ها و نتایج آن را تغییر میدهد یا نتایج تحقیق دیگران را با زاویه دید خود تفسیر می کنید.
 • داده سازی : داده سازی هنگامیست که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه میدهد
 • ارسال همزمان: هنگامی است که یک رونوشت به دو مجله  ارسال می​شود.
 • ارسال دونسخه ای (المثنی): هنگامی رخ میدهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.
 • ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن ها می​باشد.
 • سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه ی مؤلفان لیست شده در مقاله میبایست در انجام آن سهیم باشند.
 • دستکاری منابع: هنگامی است که در قسمت پایانی یک مقاله منابع متعددی ذکر میشود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آن ها برده نشده است.
 • ارسال مجدد مقاله رد شده در داوری: مقالاتی که طبق نظرات داوران رد اعلام شده است امکان استفاده از نتایج داوری و ارسال مجدد به مجله  دانش شهرسازی را ندارند.
 • اجاره علمی: منظور آن است که نویسندگان، فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.

انتساب غیر واقعی: منظور انتساب غیر واقعی نویسندگان به مؤسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته‌اند.