راهنمای نویسندگان

مجله مهندسی جغرافیایی سرزمین

"نشریه علمی"

 

«««فرمت نگارش مقاله را از اینجا دانلود کنید»»»

 

 دانلود شیوه نامه APA

فرم تعهدنامه

 فرم تعارض منافع

چک لیست

    

 

 

نکات قابل توجه:

1-   مقاله ­های قابل چاپ در مجله "مهندسی جغرافیایی سرزمین" مقاله­ های اصیلی هستند که حاوی ایده­ ها، رویکردها، راهبردها و روش­های جدید و حاصل یافته های تحقیقات علمی یا مستند به نحوی که به پیشبرد مطالعات برنامه­ ریزی سکونتگاه­های شهری، روستایی و عشایری علم جغرافیا و دیگر علوم مرتبط (معماری، جامعه شناسی، شهرسازی و...) از لحاظ نظری و کاربردی کمک نماید.

2-   مقاله ­ها باید جدید و حاصل پژوهش­های نویسنده یا نویسندگان بوده و قبلاً در مجله دیگر به چاپ نرسیده باشند.

3-   مسئولیت کامل مطالب ارایه شده در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است و مجله در این زمینه هیچ مسئولیتی را عهده دار  نمی شود.

4-   مقاله­ های استخراج شده از رساله دکتری، پایان نامه­های کارشناسی ارشد برجسته با نام دانشجو، استاد یا استادان راهنما، استاد یا استادان مشاور به صورت مشترک و با مسئولیت ­استاد راهنما منتشر می شود.

5-   مقاله ­های استخراج شده از طرح­های پژوهشی درون دانشگاهی، برون دانشگاهی و عمرانی مرتبط با مجله در اولویت ارزیابی و چاپ قرار می­گیرند.

6-   مقاله ­های نظری که به ابداع و نوآوری، ارایه نظریه­های علمی جدید و نیز نقد و ارزیابی نظریه­های موجود توسط استادان  و صاحب نظران برجسته می پردازند در اولویت ارزیابی و چاپ می باشند.

7-   مقاله ­های ارایه شده بصورت شفاهی و پوستر فقط در همایش­های بین­المللی و ملی مشروط به اینکه اصیل، پژوهشی، مستخرج از رساله دکتری، پایان نامه کارشناسی ارشد، طرح های پژوهشی و نظری و برجسته باشد با رعایت ضوابط و چارچوب مجله قابل ارزیابی و انتشار است.

8-   مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه ها دقت لازم مبذول گردد. مقاله به زبان فارسی با چکیده انگلیسی در زمینه­های مربوط به سکونتگاه­های شهری، روستایی و عشایری در قلمرو علم جغرافیا، شهرسازی، معماری، جامعه شناسی و سایر علوم مرتبط با آن باشد.

9-   در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل لاتین استفاده شود و چناچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین در زیرنویس آورده شود.

10-   کلیه ارجاعات داخل متن به منظور نمایه شدن در پایگاه­های بین­المللی مطابق شیوه نامه APA ارائه شود.

11-   جداول و شکل های مقاله به ترتیبی که در متن آمده­اند، شماره گذاری شوند و واحد سنجش، تاریخ تهیه و مأخذ آنها بطور دقیق قید و حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب باشند و از آوردن مشخصات نویسنده­/ها در نقشه­ها پرهیز گردد. اندازه قلم ها خصوصاً در مورد منحنی­ها به گونه­ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل، برای چاپ نیز خوانا باشند.

12-   منابع مورد استفاده در متن مقاله به ترتیب الفبایی اعم از کتاب، مقاله، منابع اینترنت مطابق شیوه نامه APA مطابق راهنمای موجود در سایت بصورت فارسی و انگلیسی آورده شود.

تبصره1: رساله­ ها و پایان نامه های تحصیلی و در کل همه منابع مجلد همانند کتاب رفتار شود.

تبصره 2: در همه منابع اسامی فارسی کامل نوشته می شود و در منابع لاتین نام به صورت حرف اول بزرگ و بعد از نام خانوادگی نوشته شود.

13-    مقاله ها در چارچوب ساختار زیر که حاوی چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، روش شناسی، یافته­ ها و بحث، نتیجه ­گیری، توصیه های پژوهشی و پیشنهادها، سپاسگزاری و منابع است به شرح ذیل تدوین می­شود:

1-13-صفحه عنوان:

در صفحه شناسنامه باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده(ها)، مرتبه علمی یا آخرین مدرک تحصیلی (دانش آموخته دکتری، دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری، دانشجوی کارشناسی ارشد) نام گروه آموزشی، نام دانشگاه، نام شهر، ایران، به ترتیب نویسندگان آورده شود.

تبصره 3: عهده­ دار مکاتبات باید با علامت ستاره (*) با ذکر ادرس ایمیل مشخص  شود.

تبصره 4: در صورتیکه مقاله مستخرج از پایان نامه و یا رساله تحصیلی باشد لازم است اسامی به ترتیب نام و نام خانوادگی دانشجو، استاد راهنما(ها)، استاد مشاور(ها) با عهده دار مکاتبات استاد راهنما آورده شود.

تبصره 5: قبل از ارسال مقاله از طریق سایت مجله به آدرس www.JGET.ir لازم است عهده­دار مکاتبات و یا از طرف ایشان و به نام و با مشخصات عهده دار مکاتبات در سایت مجله ثبت نام و تمامی اطلاعات درخواستی اجباری و اختیاری و بویژه ترتیب و مشخصات نویسندگان، نشانی دقیق شامل؛ کدپستی، شماره تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی، رشته تحصیلی و زمینه­ های تخصصی بصورت دقیق آورده شود و در صورت علاقه مندی برای همکاری نویسنده مسئول و به عنوان داور برای دارندگان دکتری تخصصی مرتبط با محتوی مجله و نیز مرتبه دانشگاهی استادیار، دانشیار و استاد قید گردد. (لازم به ذکر است مسئولیت مشخصات ارائه شده به عهده نویسنده است و تغییر نام، ترتریب و افیلیشن نویسندگان پس از پذیرش مقاله امکان پذیر نخواهد بود).

13-2. سایر بخش های مقاله براساس فایل راهنمای نگارش تدوین شود.

14-   مجله حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و مقالات مسترد نمی گردد. اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ مسئولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.

15-   مسئولیت ارایه صحیح مطالب مقاله بر عهده نویسندگان مقاله است از این رو، نسخه­ای از مقاله آماده چاپ برای انجام آخرین تصحیح های احتمالی به نشانی الکترونیکی نویسندگان ارسال خواهد شد. چنانچه ظرف مدت یک هفته پاسخی واصل نگردید به معنای موافقت آنها با اصلاحات انجام شده تلقی و نسبت به چاپ آن اقدام می شود.

16-   مقاله لازم است مطابق راهنمای حاضر تدوین و مطابق راهنمای تنظیم مقالات مجله در سایت، پس از آماده سازی و اطمینان از رعایت هر دو راهنما و رعایت شیوه نامه ارجاعات داخل متن و انتهای مقاله به روش APA از طریق پایگاه الکترونیکی مجله " مهندسی جغرافیایی سرزمین " به آدرس www.JGET.ir و طبق دستورالعمل نسبت به ارسال مقاله خود اقدام نمایند.