بررسی و تحلیل مکان‏یابی مدارس متوسطه کلانشهر رشت (مطالعه موردی: دبیرستان‎های دخترانه ناحیه دو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی‎ارشد معماری، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

رشد روز افزون و بی‎رویه‏ی شهرها معلول رشد جمعیت و مهاجرت از روستاها به شهرها است. افزایش جمعیت یعنی افزایش تقاضا و نیاز، اغلب با عرضه‏ی خدمات در شهرها متناسب نیست. این عدم تناسب مشکلات زیادی در بردارد؛ نابرابری در دسترسی به خدمات افزایش سفرهای درون شهری و در نتیجه افزایش ترافیک، آلودگی صوتی و آلودگی هوا از جمله این مشکلات هستند. یکی از کاربری‏های پرتقاضای شهرها کاربری آموزشی است.کمبود فضاهای آموزشی در بسیاری از شهرها به مشکلات شهر دامن زده‏است.به‎علاوه مکان‏یابی نامناسب این کاربری می‎تواند آسایش استفاده‎کنندگان آن‏ را با مشکل مواجه و یا مختل کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مطالعات اسنادی و میدانی می‎کوشد، موقعیت مکانی مدارس دوره‏ی متوسطه ناحیه‏ی دو شهر رشت را بر مبنای معیارهای سازگاری، مطلوبیت و ظرفیت ارزیابی کند و به منظور انجام محاسبات کمّی و کیفی، از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) سود‏جسته است. برای این منظور ابتدا با توجه به اهمیت کاربری‏ها از نظر سازگاری و مطلوبیت به وزن‏دهی اقدام کرده‏است و با استفاده از تحلیل سلسله‎مراتبی نتایجی در قالب نقشه‏های GIS به‎دست آمد. نتیجه‏ی حاصل از این تحقیق نشان می‏دهد که با توجه به جمیع معیارهای مکان‏یابی، 2 مدرسه (18/18 درصد) در وضعیت کاملاً مناسب، 4 مدرسه (45/45 درصد) در وضعیت مناسب، چهار مدرسه (