موضوعات = مهندسی جغرافیایی و گردشگری
تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

سعید سرگزی؛ داریوش حسنوند؛ حمید آسایش


ارزیابی توان اکولوژیک استان کردستان به منظور برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

سمیه رشیدیان؛ نصرالله مولائی هشجین؛ نادر زالی


تحلیل راهبردهای مطلوب دستیابی به توسعه پایدار روستایی با تکیه بر گردشگری تجاری (مطالعه موردی: منطقه تجاری دهشیخ- سیگار در استان فارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

مهدی معصومی؛ غریب فاضل نیا؛ امید علی خوارزمی


تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

حمید یزدانی؛ رحیم سرور؛ محمدعلی خلیجی


تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

سپیده آشفته پور لیلاکوهی؛ محمد باسط قریشی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ تیمور آمار


واکاوی عوامل مؤثر بر ایجاد جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

صادق منعم لفمجانی؛ سید محمود شبگو منصف؛ علی قلی پورسلیمانی


ارزیابی و پهنه‌بندی تقویم اکوتوریسم منطقه شمال غرب کشور در جهت توسعه فعالیت‌های گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401

علی حنفی؛ مصطفی رادسر؛ حجت اله پاشاپور


بررسی پتانسیل‌های گردشگری کوهستان پرآو در شهر کرمانشاه

دوره 6، شماره 2، تیر 1401

احترام یاری؛ آئیژ عزمی؛ سمیه امیری پریان


تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: اماکن مذهبی شهر رشت)

دوره 6، شماره 2، تیر 1401

بتول مهرگان صومعه سرایی؛ فریدون آزاد غلامی خسمخی؛ علیرضا مهرگان صومعه سرایی


تحلیل نقش اقامتگاههای بومگردی در اقتصاد روستاهای شهرستان رشت

دوره 6، شماره 2، تیر 1401

علیرضا محمدی گرفمی؛ تیمور آمار؛ محمدباسط قریشی میناباد


تبیین نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401

پرویز رجبی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر