تعداد دوره‌ها:3

تعداد شماره‌ها:6

تعداد مقالات:67

تعداد نویسندگان:148

تعداد مشاهده مقاله:17,393

تعداد دریافت فایل اصل مقاله:27,750

نسبت مشاهده بر مقاله:259.6

نسبت دریافت فایل بر مقاله:414.18

-----------------------------------------

تعداد مقالات ارسال شده:180

تعداد مقالات پذیرفته شده:61

درصد پذیرش:34

صاحب امتیاز مجله:

انجمن جغرافیایی ایران

 

مجله (دو فصلنامه)مهندسی جغرافیایی سرزمین به استناد جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1397/06/21 از شماره اول (بهار و تابستان 1396) موفق به اخذ درجه علمی- ترویجی گردید. مدیریت مجله این موفقیت علمی را به جامعه علمی کشور تبریک عرض نموده و از تمامی دست اندرکاران امر و بویژه رئیس محترم انجمن جغرافیایی ایران، اعضای محترم هیأت تحریریه مجله و نویسندگان محترم مقاله ها تشکر و قدردانی می نماید، امید است که با لحاظ رویکرد مجله و در راستای ترویج راهبرد مهندسی جغرافیایی سرزمین شاهد ارتقاء کیفی مجله با ارسال مقاله از سوی پژوهشگران و نویسندگان در این حوزه باشیم.

***

از تاریخ 1398/12/27 بنابر تصمیم مدیران نشریه کلیه نویسندگان مقاله ها می بایست همراه بارگذاری مقاله و  با اعلام دفتر نشریه مبلغ 500.000 ریال به عنوان بخشی از هزینه های داوری و پس از پذیرش مقاله نیز به عنوان بخشی از هزینه های انتشار نشریه مبلغ 2.000.000 ریال به حساب شماره (0102620981001) بانک ملی به نام آبادگران شهر و روستا واریز  و فیش آن را از طریق سایت نشریه بازگذاری نمایند و از شماره پاییز و زمستان 1398 نیز برای مقاله های پذیرفته شده جهت انتشار به عنوان بخشی از هزینه های آماده سازی و چاپ با اعلام دفتر نشریه مبلغ 2.000.000 ریال دریافت می گردد. 

 راهنمای پرداخت هزینه مقالات

 

خلاصۀ استاندارد: (JGET) Geographical Engineering of Territory

نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

ناشر: شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا

نوع دسترسی: آزاد 

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: جغرافیا 

 

 

مجله با حمایت مالی شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا انتشار می یابد.

لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. (ارسال فایل تعهدنامه و چکیده لاتین مقالات الزامی است).

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1398 

2. مدل‌سازی توزیع مکانی و کاهش سطح تراز آب‌های زیرزمینی دشت تبریز

صفحه 1-16

فریبا اسفندیاری؛ رئوف مصطفی زاده؛ الهامه عبادی؛ رضا سعادتی


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2538-1490
شاپا الکترونیکی
2538-3922

بانک ها و نمایه نامه ها