تعداد دوره‌ها:3

تعداد شماره‌ها:5

تعداد مقالات:50

تعداد نویسندگان:118

تعداد مشاهده مقاله:12,003

تعداد دریافت فایل اصل مقاله:18,523

نسبت مشاهده بر مقاله:240.06

نسبت دریافت فایل بر مقاله:370.46

-----------------------------------------

تعداد مقالات ارسال شده:126

تعداد مقالات پذیرفته شده:35

درصد پذیرش:28

صاحب امتیاز مجله:

انجمن جغرافیایی ایران

 

مجله (دو فصلنامه)مهندسی جغرافیایی سرزمین به استناد جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1397/06/21 از شماره اول (بهار و تابستان 1396) موفق به اخذ درجه علمی- ترویجی گردید. مدیریت مجله این موفقیت علمی را به جامعه علمی کشور تبریک عرض نموده و از تمامی دست اندرکاران امر و بویژه رئیس محترم انجمن جغرافیایی ایران، اعضای محترم هیأت تحریریه مجله و نویسندگان محترم مقاله ها تشکر و قدردانی می نماید، امید است که با لحاظ رویکرد مجله و در راستای ترویج راهبرد مهندسی جغرافیایی سرزمین شاهد ارتقاء کیفی مجله با ارسال مقاله از سوی پژوهشگران و نویسندگان در این حوزه باشیم.

                                                                            سردبیر مجه

 

 

 

خلاصۀ استاندارد: (JGET) Geographical Engineering of Territory

نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

نوع دسترسی: آزاد 

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: جغرافیا 

 

این فصلنامه با حمایت مالی شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا انتشار می یابد.

لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. (ارسال فایل تعهدنامه و چکیده لاتین مقالات الزامی است).

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر