تعداد دوره‌ها:4

تعداد شماره‌ها:7

تعداد مقالات:99

تعداد نویسندگان:203

تعداد مشاهده مقاله:23,180

تعداد دریافت فایل اصل مقاله:36,305

نسبت مشاهده بر مقاله:234.14

نسبت دریافت فایل بر مقاله:366.72

-----------------------------------------

تعداد مقالات ارسال شده:242

تعداد مقالات پذیرفته شده:82

درصد پذیرش:34

صاحب امتیاز مجله:

انجمن جغرافیایی ایران

 

براساس گزارش ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در سال 1398 از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه مهندسی جغرافیایی سرزمین حائز رتبه «ب» شده است.

لینک به صفحه پرتال نشریات

 از این رو از تمامی دست اندرکاران امر و بویژه رئیس محترم انجمن جغرافیایی ایران، اعضای محترم هیأت تحریریه مجله و نویسندگان محترم مقاله ها تشکر و قدردانی می نماییم، امید است که با لحاظ رویکرد مجله و در راستای ترویج راهبرد مهندسی جغرافیایی سرزمین شاهد ارتقاء کیفی مجله با ارسال مقاله از سوی پژوهشگران و نویسندگان در این حوزه باشیم.

***

 

از تاریخ 1398/12/27 بنابر تصمیم مدیران نشریه کلیه نویسندگان مقاله ها می بایست مبلغ 3.500.000 ریال  (1.000.000 ریال به عنوان بخشی از هزینه های داوری و 2.500.000 ریال به عنوان بخشی از هزینه های  انتشار) به حساب شماره (0102620981001) بانک ملی به نام آبادگران شهر و روستا واریز  و فیش آن را از طریق سایت نشریه بازگذاری نمایند و از شماره پاییز و زمستان 1398 نیز برای مقاله های پذیرفته شده جهت انتشار به عنوان بخشی از هزینه های آماده سازی و چاپ با اعلام دفتر نشریه مبلغ 2.500.000 ریال دریافت می گردد. 

 راهنمای پرداخت هزینه مقالات

 

خلاصۀ استاندارد: (JGET) Geographical Engineering of Territory

نوبت‌های چاپ: دوفصلنامه

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

ناشر: شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا

نوع دسترسی: آزاد 

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: جغرافیا 

 

 

مجله با حمایت مالی شرکت مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا انتشار می یابد.

لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. (ارسال فایل تعهدنامه و چکیده لاتین مقالات الزامی است).

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399 

3. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان

صفحه 36-26

حسین موسی زاده؛ ایوب بدراق نژاد؛ رضا سارلی؛ حمیدرضا ساری محمدلی


شناسنامه نشریه

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2538-1490
شاپا الکترونیکی
2538-3922

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان