دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 15، خرداد 1402، صفحه 1-250 
تحلیل مؤلفه های شهر عادل و رابطه آن با حق به شهر در کلانشهر تهران

صفحه 17-34

10.22034/jget.2023.143217

نفیسه مرصوصی؛ اسماعیل علی اکبری؛ افشین سفاهن؛ وحید بوستان احمدی


آینده نگاری توسعه پایدار در سکونتگاه های روستایی شهرستان رشت

صفحه 35-48

10.22034/jget.2023.144645

فرهاد براتی چیرانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ حسین اصغری؛ علیرضا پور شیخیان


تحلیل جغرافیایی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان انزلی

صفحه 209-222

10.22034/jget.2023.269777.1238

اشرف حسین زاده؛ محمد باسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


سنجش پایداری محلات شهری با تاکید بر جای پای بوم‏ شناختی نمونه موردی: شهر بابلسر

صفحه 237-250

10.22034/jget.2023.367730.1459

پری شکری فیروزجاه؛ پری مو سی پور میاندهی؛ صادق صیدبیگی؛ مرضیه افضلی ننیز؛ امین جهانی