دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1401 
تحلیل زیست پذیری اقتصادی سکونتگاههای روستایی شهرستان صومعه سرا

صفحه 261-276

نسرین نیکدل؛ رفعت شهماری اردجانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ حسین اصغری


تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲، ۵، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران

صفحه 345-361

علی افشاری آزاد؛ بهمن رمضانی؛ آتوسا بیگ دلی؛ محمدرضا افشاری آزاد


تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: اماکن مذهبی شهر رشت)

صفحه 449-470

بتول مهرگان صومعه سرایی؛ فریدون آزاد غلامی خسمخی؛ علیرضا مهرگان صومعه سرایی


تحلیل نقش اقامتگاههای بومگردی در اقتصاد روستاهای شهرستان رشت

صفحه 487-505

علیرضا محمدی گرفمی؛ تیمور آمار؛ محمدباسط قریشی میناباد