دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1401 

مقاله پژوهشی

بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان)

صفحه 1-16

سیده مریم گیلانی؛ سید محمدرضا خطیبی؛ زهره داوودپور؛ مریم خستو


تبیین نقش اعتبارات مالی در اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ماسال

صفحه 33-51

سمیه عاشوری مریدانی؛ محمد باسط قریشی؛ عیسی پوررمضان


روایی محتوایی مفهوم مشارکت در مدیریت روستایی

صفحه 85-95

محمود فال سلیمان؛ نرگس خسروی؛ مفید شاطری؛ محمد حجی پور


سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر)

صفحه 197-212

سیامک خزلی ویژنانی؛ اسماعیل علی اکبری؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ حمیدرضا جودکی؛ جمیله توکلی نیا