بررسی شیوه های تبلیغاتی در جذب اکوتوریست های داخلی و انگیزه آنها از گردشگری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و توریسم)، دانشگاه دولتی صدرالدین عینی تاجیکستان، دوشنبه، تاجیکستان

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه دولتی صدرالدین عینی تاجیکستان، دوشنبه، تاجیکستان

چکیده

مقدمه: با تنوع و پیچیدگی انگیزه گردشگران، انجام بررسی­های منظم درباره مقاصد گردشگری جهت کمک به نیازها و علایق مسافران امری ضروری قلمداد می­شود. بنابراین آگاهی از رفتار و علایق گردشگران نیز در بازاریابی موثر بوده و می­تواند باعث افزایش بازدیدکنندگان از محصولات طبیعی گردشگری گردد.
هدف: بدین منظور در تحقیق حاضر انگیزه و هدف اکوتوریست­ها و نقش شیوه­های تبلیغاتی در افزایش جذب گردشگران مورد بررسی قرار گرفته است.
روش‌شناسی: برای این کار 42 پرسشنامه بین گردشگران پخش گردید. روایی پرسشنامه (49 گویه) با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای شاخص تبلیغاتی، انگیزشی و شناختی-اجتماعی به ترتیب برابر 855/0، 892/0 و 918/0 محاسبه و در حد خوب و عالی تعیین شد. سپس با استفاده از تحلیل عاملی به روش مولفه­های اصلی و چرخش به روش واریماکس، گویه­های شاخص­های تبلیغاتی، انگیزشی و شناختی-اجتماعی به ترتیب در 5، 6 و 3 مولفه قرار گرفتند.
قلمرو جغرافیایی: ایران
یافته‌ها: بنابراین اولویت­های اول تا پنجم شاخص تبلیغاتی "مراکز اطلاع­رسانی داخلی"، "نقشه معرف مناطق"، "سایر موارد"، "دفترچه راهنمای گردشگری" و "تابلو جاده­ای"، اولویت اول تا ششم شاخص انگیزشی"فرصت­های پیاده­روی، کوه­پیمایی و غواصی"، "استراحت و آسایش"، "تجربه طبیعت"، "مشاهده حیات وحش"، "بازدید از یکی از محل­های نمادین ایران" و "نزدیکی به محل اقامت"، و در نهایت مولفه اول تا سوم شاخص شناختی-اجتماعی"علاقمندی به کسب اطلاعات از مناطق اکوتوریستی"، "رضایت از تماشای مناطق تحت حفاظت/شکار ممنوع " و "تبلیغات برای بازاریابی مناطق اکوتوریستی" تعیین شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به شناختی که از نوع تبلیغات بدست آمده باید گفت استفاده از رسانه تبلیغی مذکور و همچنین رسانه­های نو ظهور در فضای مجازی از قبیل تلگرام، اینستاگرام و ...، زمینه­های لازم برای تبلیغ مناطق طبیعت­گردی داخلی را فراهم می­آورد و مانع خروج ارز از کشور می­شود. همچنین معرفی مکان­های مناسب با در نظر گرفتن سلایق و علایق گردشگران و همچنین میزان شناخت گردشگران از مفهوم اکوتوریسم و هدف نهایی بازدید آنها از این مناطق می­تواند در تدوین سیاست­ها و برنامه­های جامع گردشگری موثر واقع بیافتد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Advertising Methods in Attracting Domestic Ecotourists and Their Motivation for Tourism in Iran

نویسندگان [English]

  • Gholam Hassan Heidary 1
  • Khal Nazar Mohabbat F 2
1 PhD student in Geography (Economic, Political, Social and Tourism), Sadruddin Eini State University of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan
2 Professor, Department of Geography, Sadruddin Eini State University, Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan
چکیده [English]

Introduction: Due to the diversity and complexity of tourists' motivations, regular surveys of tourism destinations are considered necessary to help the needs and interests of travelers. Therefore, awareness of tourists' behavior and interests is also effective in marketing and can increase visitors to natural tourism products.
Objectives: In the present study, the motivation and purpose of ecotourists and the role of advertising methods in increasing tourist attraction have been investigated.
Methodology: To do this, 42 questionnaires were distributed among tourists. The validity of the questionnaire (49 items) was calculated using Cronbach's alpha test for advertising, motivational and cognitive-social index equal to 0.855, 0.892 and 0.918, respectively, and was determined to be good and excellent. Then, using factor analysis by principal component method and rotation by Varimax method, the questions of advertising, motivational and cognitive-social indicators were placed in 5, 6 and 3 components, respectively.
Geographical Context: This research has been conducted in Iran by collecting questionnaires completed by domestic ecotourists.
Result and Discussion: Therefore, the first to fifth priorities of the advertising index "Internal Information Centers", "Area Identification Map", "Other Cases", "Tourism Guide" and "Road Sign", the first to sixth priority of the Motivational Index "Walking opportunities, mountains Hiking and diving "," Rest and comfort "," Nature experience "," Wildlife observation "," Visiting one of the symbolic places of Iran "and" Proximity to the place of residence ", and finally the first to third components of the cognitive-social index "Interest in obtaining information from ecotourism areas", "Satisfaction with watching protected areas / no hunting" and "Advertising for marketing ecotourism areas".
Conclusion: According to the knowledge gained from the type of advertising, it should be said that the use of the mentioned advertising media as well as emerging media in cyberspace such as Telegram, Instagram, etc., provides the necessary grounds for advertising indoor nature areas and Prevents currency from leaving the country. Also, introducing suitable places by considering the tastes and interests of tourists, as well as the extent of tourists' knowledge of the concept of ecotourism and the ultimate goal of their visit to these areas can be effective in formulating comprehensive tourism policies and programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • index
  • t-test
  • factor analysis
  • Iran
امیدی نجف­آبادی، مریم؛ حق­بین، آنیتا؛ و حسینی، جمال فرج­الله. (1395). بررسی عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: لواسان کوچک). فصلنامه پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی. 9 (3)، 11-22.
بدری، علی؛ بیات، ناصر؛ فتاحی، احدالله؛ عبدی، ناصر؛ و باقری، فاطمه. (1394). بخش­بندی گردشگران روستایی براساس انگیزه­های گردشگری (مطالعه موردی: دهستان سروستان، شهرستان بوانات). پژوهش­های جغرافیایی انسانی. 47 (4)، 773-787.
تقوی، مهدی؛ و قلی­پور سلیمانی، علی. (1388). عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری ایران. پژوهشنامه اقتصادی ایران. 9 (34)، 157-172.
حسین­زاده، مجتبی؛ و سلامی، حسن. (1396). بررسی نقش تبلیغات در ترویج ایرانگردی از دیدگاه مسافران خارجی و تاثیر آن بر توسعه کارآفرینی و تولید اشتغال (مطالعه موردی: هتل­های 5 ستاره شهر مشهد). فصلنامه میراث و گردشگری. 2 (6) ، 99-127.
حیدری، غلامحسین. (2012). بررسی حالت کنونی و دورنمای رشد اکوتوریسم در ایران. رساله دکتری. دانشگاه دولتی صدرالدین عینی تاجیکستان. 176 صفحه.
رسول­زاده، مریم؛ و حسن نژاد، مریم. (1391). بررسی و اولویت­بندی روش­های تبلیغاتی موثر در جذب گردشگر در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: شهر طرقبه). فصلنامه مطالعات گردشگری. 1 (1)، 19-33.
ساعی، علی؛ نائیجی، مختار؛ و رضایی، محمد. (1389). ارتباط بین تبلیغات و جذب گردشگر فرهنگی در ایران (مطالعه موردی گردشگران خارجی فرهنگی اصفهان). جامعه‌شناسی تاریخی. 1 (4)، 69-94.
غیاثوند، احمد. (1392). کاربرد آمار و نرم­افزار SPSS در تحلیل داده­ها. انتشارات تیسا. چاپ اول. ص 261.
محمدی بارزیلی، خدیجه؛ و پیشگر، حسین. (1397). ارزیابی تاثیرات تبلیغات بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهر سرعین). رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری. 2 (7)، 175-185.
محمدی یگانه، بهروز؛ اسلامی پریخانی، الیاس؛ و اسلامی پریخانی، صدیف. (1395). نقش ابزارهای تبلیغاتی در بازاریابی و جذب گردشگر مطالعه موردی استان اردبیل. جغرافیایی فضای گردشگری. 5 (20)، 1-18.
محمودی، سمیه؛ علیدوستی، آسیه؛ و ظهیری، نگین. (1393). تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران داخلی (مطالعه موردی: گردشگران استان اصفهان). دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری. مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت. 23 مرداد ماه سال 1393.
مشکینی، ابوالفضل؛ علیپور، سمیه، و حاجی­زاده، مریم. (1397). ارزیابی تاثیر رسانه­های مجازی در توسعه صنعت گردشگری از دیدگاه کاربران شبکه­های مجازی. گردشگری شهری. 5 (2)، 53-69.
منصورفر، کریم. (1388). روش­های پیشرفته آماری همراه با برنامه­های کامپیوتری. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم. ص 254 تا 255.
مودودی ارخودی، مهدی؛ و غلامی، یونس. (1398). تبیین مدل انگیزه گردشگران با استفاده از مدل­سازی ساختاری در شهر طرقبه. فصلنامه علمی برنامه­ریزی فضایی (جغرافیا). 9 (4)، 67-82.
نوری، هدایت الله؛ سوری، فرشاد؛ کاظمی، زینب؛ و غلامی، علیرضا. (1391). بررسی تبلیغات شفاهی و تحلیل تاثیر آن بر جذب گردشگران روستایی مطالعه موردی روستاهای هدف گردشگری شهرستان پاوه. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 12 (24)، 83-102.