موضوعات = مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری
تعداد مقالات: 10
1. سنجش میزان اثرگذاری تنوع فعالیت های اقتصادی بر پایداری توسعه روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان پیوه ژن شهرستان مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

مریم قاسمی؛ اسماعیل شکوری فرد


2. تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

زینب علیزاده؛ عیسی پوررمضان


3. تحلیل تطبیقی اثرات و پیامدهای سیاست گذاری های کالبدی برنامه پنجم توسعه (1390-95 )روستاهای جلگه ای و کوهستانی غرب گیلان(مورد:طرح هادی روستایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

سهیلا ملک پور هشجین؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین


4. تحلیل فضایی تاب آوری معیشت نواحی روستایی (مورد پژوهی:روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه،شهرستان ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

محبوب بابایی؛ حمید جلالیان؛ حسن افراخته


5. بررسی جغرافیایی تاثیر نگرش" میل به کسب درآمد بیشتر" در رفتار محیطی روستائیان، به تفکیک نواحی ارتفاعی مطالعه موردی: شهرستان تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

مسعود یحیی زاده؛ تیمور آمار؛ بهمن رمضانی؛ عیسی پور رمضان


6. روستاهای هوشمند راهبردی برای توسعه پایدار مطالعه موردی: دهستان نازلو- شهرستان ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

علی اکبر تقیلو؛ علی رضا موقری؛ نگین بابائی


7. واکاوی عملکرد دهیاری‌ها در راستای بهبود کیفیت محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان سررود جنوبی، استان کهکیلویه و بویر احمد)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 69-56

عنایت اله مشفق نژادی؛ افشین حکمتی اصل؛ محمد صادق بهارلویی


8. ارزیابی اثرات کارآفرینی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای مرکزی و پیرامونی شهرپاوه)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-84

بهرام ایمانی؛ ارسطو یاری حصار؛ زبیده ویسی


9. ارزیابی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستاها( مطالعه موردی : روستای چورن، دهستان زانوس رستاق ،شهرستان نوشهر)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-133

محمد علی الهی چورن؛ اسفندیار الهی چورن؛ مهدی رمضان زاده