کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 7
2. تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 427-444

یوسف درویشی؛ هادی غلامی نورآباد؛ سکینه مومن پور آکردی


4. تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور(مطالعه موردی شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 191-174

یوسف درویشی؛ هادی غلامی نورآباد؛ سکینه مومن پور آکردی


7. تحلیل جغرافیایی- فضایی جرم و مکان های جرم خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی: بزه سرقت در شهر قزوین)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 61-77

اسماعیل نصیری؛ علی احمدی؛ محمدحسن رحمانی؛ حسین کماسی