دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1401 
تحلیل زیست پذیری اقتصادی سکونتگاههای روستایی شهرستان صومعه سرا

صفحه 261-276

نسرین نیکدل؛ رفعت شهماری اردجانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ حسین اصغری


تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲، ۵، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران

صفحه 345-361

علی افشاری آزاد؛ بهمن رمضانی؛ آتوسا بیگ دلی؛ محمدرضا افشاری آزاد


تحلیل نقش اقامتگاههای بومگردی در اقتصاد روستاهای شهرستان رشت

علیرضا محمدی گرفمی؛ تیمور آمار؛ محمدباسط قریشی میناباد


تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: اماکن مذهبی شهر رشت)

بتول مهرگان صومعه سرایی؛ فریدون آزاد غلامی خسمخی؛ علیرضا مهرگان صومعه سرایی