انتخاب روش‌ تأمین ﻣﺎﻟﯽ بهینه در جهت ساخت پروژه‌های تجاری و تفریحی مورد پژوهی؛ مجتمع سیتی سنتر شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، کارشناس امور فنی و مطالعات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد و عضو هیئت‌داوران فصلنامه

JGET-1910-1124(R1)

چکیده

با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران‌های مالی در این کشورها، امکان تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ به عنوان یک مشکل ساختاری نمایان شده است. این روند با توجه به افزایش جمعیت در سال‌های گذشته و توسعه شهرنشینی، نیاز به ساخت و اجرای پروژه‌های مسکونی، اداری، تجاری و تفریحی و غیره و تأمین سرانه‌های آن‌ها را در سطوح شهری افزایش داده است. از اینرو انتخاب روش‌ تأمین ﻣﺎﻟﯽ بهینه در جهت ساخت پروژه‌ها، ضروری به نظر می‌رسد که در این تحقیق با نمونه موردی مجتمع سیتی سنتر شهر یزد، سعی شده است این انتخاب بهینه صورت گیرد. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و با روش تحلیلی - ریاضی انجـام شـده اسـت. جمع‌آوری اطلاعات با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و کارشناسان تشکیل می‌دهند که حجم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ با استفاده از پانل دلفی به میزان 50 نفر انتخاب شدند. در جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از الگوریتم سلسه مراتبی و پیاده‌سازی آن در نرم‌افزار excel و expert choice بهره گرفته شده است. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که زیر معیارها فاینانس ‏با وزن کل 0.170 در اولویت اول، روش ریفاینانس با وزن کل 142/0 در اولویت دوم و روش یوزانس با وزن 0.122 در اولویت سوم روش تامین مالی بهینه جهت ساخت پروژه‌های تجاری و تفریحی سیتی سنتر شهر یزد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Choose Optimal Method Finance to Construction to Project Business and Recreational, Case Study: Complex City Center Yazd

نویسنده [English]

  • behnam motavaseli
Address: Yazd islamic revolution housing foundation, yazd 17 shahrivar street, Phone nomber: 035250901, Mobile phone: 09137234277
چکیده [English]

Due to the specific situation of developing countries and the crisis of funding in these countries, the possibility of financing and financial resources required for project development is great as a structural problem emerged. This trend is due to the increase in population in the past and urbanization, the need to build and run the project, residential, office, commercial and entertainment etc and supply per capita of those in urban areas has increased. So choose the method of financing improvements to the project and recommended that the city of Yazd in this research study about Complex City Center, try to be the optimal choice. This is a practical application of mathematical - analytical methods. Total data with survey method and questionnaire. The population of this research are experts that proper sample size using the Delphi panel of 50 people were selected. In order to analyze the data, the AHP algorithm and implementation of the software applicationexcel And expert choice Has been used. The results of mathematical showed that method finance total weight of 0.170 in the first place, method refinance with a total weight of 0.142 of the priorities of the second and the method uzanse weighing 0.122 in third method of Optimal selection of projects and the merchants of the recreational of to construction to project business and recreational, case study: complex city center yaz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Method Finance
  • project commercial and recreational
  • City Center Complex
  • Yazd
  • ahp algorithm
اقاحمدی، آرزو، ولیزاده، رضا، تقی پور، علی و قریشی، مهسا (1395)، بررسی علیت متقابل بین زیرساخت‌های صنعت حمل و نقل و تجارت در توسعه اقتصادی منطقه: نمونه مورد مطالعه: محور ارتقاطی زنجان - تبریز، سومین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، تهران، کنفدراسیون بین‌المللی مخترعان جهان (IFIA)، دانشگاه جامع علمی کاربردی، ص 1-28.
احمدی کهنعلی، رضا (1395) راهنمای کاربردی روش تحقیق و تحلیل داده‌ها با SPSS، انتشارات دانشگاه هرمزگان.
آذری آرانی، قاسم و رضائی نور، جلال (1398)، توسعه مدل ساختاری فرایندهای خلق دانش ملی با استفاده از ترکیب روش‌های دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری، فصلنامه فناوری آموزش 13 (3)، ص 1-16.
اسداللهی، فرتاش (1396)، مزایای تسهیلات ارزی فاینانس و ریفاینانس در شرکت‌های بورسی تهران، اولین همایش حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ص 1-11.
اصفهانی، امین (1396) طرح آزمایش های کاربردی با SPSS، انتشارات دیباگران تهران.
الماسی، نجادعلی و امارتی موسوی، سید محمد (1395)، مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT در اجرای پروژه‌های دولتی، دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه 2 (1)، ص 1-26.
بناء بفرویی، محمدرضا (1397)، ابزارهای مالی اسلامی با رویکرد اوراق اجاره (صکوک اجاره)، دومین همایش بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، مشهد، موسسه تعاونی دانش بنیان کمرآوش، ص 1-16.
بخشی زاده، علیرضا، کردنائیچ، اسدالله و خداد حسینی، سید حمید (1395) ارائه الگویی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع های تجاری در کشور، مجله بررسی های بازرگانی، شماره 76 ص 1-13.
برزگر، عبدالرضا و برزگربرفویی، کاظم (1396)، چالش های حقوقی در قرارداد فروش اقساطی، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی، شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، ص 1-20.
بزرگ پور، علی (1397)، نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در توسعه کشورهای در حال توسعه، کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت، حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی، خوی، دانشگاه آزاد اسلامی زرقان - آموزش عالی علامه خویی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ص 1-14.
جعفرزاده، مرتضی، برجی، معصومه و جنتی، مینا (1394)، تحلیلی بر روش تأمین مالی سهامدار پروژه در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری مبتنی بر مدل سوات مطالعه موردی پروژه سارا، نرجس رضوان در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)، اولین کنفرانس شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، ص 1-6.
خاکساری، علی، معصومی فر، امیرحسین و آسایش، مریم (1395)، رتبه‌بندی روش‌های فاینانس پروژه‌های حمل و نقلی شهرداری تهران، شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل و نقل ترافیک، ص 1-17.
رزاقی هریس، محمدعلی و جوانمرد، حبیب اله (1397)، صکوک ابزاری مناسب در تأمین مالی اسلامی طرح‌های تولیدی و اقتصادی کشور، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ص 1-15.
رضوانی، حمید رضا و صفویه، جواد (1397)، امکان سنجی پروژه احداث فروشگاه زنجیره ای هایپر مارکت در شهر کرج با استفاده از فرآیند تحلیل تاپسیس فازی (Fuzzy Topsis دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان، 1-13.
رمضانی، اعظم (1397)، متد دلفی فازی برای پیش‌بینی، کنفرانس بین‌المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، ص 1-15.
سانیانی، علیرضا، پور امیر، پروانه و فیروزکوهی، رضا (1395)، به‌کارگیری مدل اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم در پیش برد معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم، شرکت مشاوران شهر هوشمند، ص 1-11.
سرمست درگاه، زینب و قنبر زاده بهمبری، میلاد (1396)، بررسی و تحلیل عقد اجاره به شرط تملیک، اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی، تهران، موسسه پیشاهنگان دانش، ص 1-18.
شرکت طرح و ساخت بام ریشه (1398)، طراحی مجتمع تجاری تفریحی سیتی سنتر شهر یزد.
صالحیان، فرهاد، رزمی، جعفر و جولای، فریبرز (1398)، طراحی یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه و دیمتل فازی جهت ارزیابی عملکرد استانها در حوزه حمل و نقل جادهای ایران، فصلنامه مهندسی حمل ونقل، سال دهم، شماره سوم شمراه 40، ص 513-530.
عسکری، محمدمهدی، کریمی ریزی، مجید و مصطفوی ثانی، علی (1396)، تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی بر مبنای الگوی تسهیم ریسک از طریق انتشار صکوک استصناع توسط دولت، دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی 7 (1)، ص 1-25.
عطرکار روشن، صدیقه و سیفی، زهره (1393)، اوراق مضاربه، ابزاری برای تأمین مالی و کاربرد آن در اقتصاد اسلامی، سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان، انجمن علمی و حرفه ای مدیران و حسابداران ایرانیان گلستان، ص 1-13.
غیاثی، امیر و نوغان دوست، مهسا (1396)، ارزیابی و انطباق سیاست های مسکن اجاره ای در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، کنفرانس بین‌المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات، امارات- دبی، پژوهشکده فرهنگ و فناوری پژوهشگاه فرهنگ و هنر، ص 1-16.
قسامی، فاطمه، شبیری، سید محمد و فرهمند شهریار (1396) انتخاب مناسب ترین روش آموزش توسعه پایدار بر اساس الگوریتم ترکیبی دیمتل- تحلیل شبکه و تاپسیس با رویکرد فازی (مطالعه موردی مدارس فنی و حرفه ای)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، شماره 21، ص 1-12.
کلهر، مهدی و ذبیحی، حسین (1398)، آینده پژوهی تاخیرات پروژه­های شهری با رویکرد تحلیل لایه های علت­ها، سناریونویسی، تاپسیس فازی و سوات، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، سال سی ام، شماره 116، صص 185-199.
مسلمان یزدی، حسنعلی، مسلمان یزدی محمدرضا، محمدی عرفان (1398) تعیین تاخیر در پروژه‌های ساخت مترو با روش چند معیاره فازی، نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، دوره 51، شماره 1، سال 1398، صفحات 143 تا 156.
منصوری عبد، هادی (1397)، تأمین مالی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی، دومین کنفرانس ملی حسابداری- مدیریت اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت، ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ص 1-10.
میرزاده محمدرضا (1397)، تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS، انتشارات تایماز.
میرلوحی، سیدمجتبی، تهرانی، مصطفی، تیموری، مهلا و امینی، زهرا (1397)، بررسی ساختار و فرآیندهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی (با تعیین ارجحیت روشهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی)، ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع، تهران، دانشگاه پیام نور، ص 1-20.
نخجوانی، شیرین (1396)، مفهوم، مبانی و ویژگی های عقد مرابحه، کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعی، شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان - دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، ص 1-8.
واحدی، محمدرضا و رسول‌زاده، طیبه (1396)، تحلیل اعتبارات اسنادی و چالش های آن در بانکداری ایران، سومین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی، بصورت الکترونیکی، پردیس بین‌الملل توسعه ایده هزاره، ص 1-12.
وثوقی ونداد، حیدر، دشتی، ناصر و بابایی، عباس (1396)، بررسی روشهای تأمین مالی و روشهای اجرای پروژه در قراردادهای مشارکتی آب و فاضلاب، سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز، موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی، ص 1-21.
وکیلی، محمدجواد (1397)، تدوین و ارزیابی تجربه اجرای پروژه خط 400 کیلوولت توس شیروان – اسفراین به روش فاینانس، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران، ص 1-16.
هوشنگی، نوید و آل شیخ علی، اصغر (1396) پتانسیل‌سنجی احداث نیروگاه‌های خورشیدی در ایران با روش‌های تاپسیس، فازی تاپسیس و فازی سوگنو، دوره 21، شماره 59 - شماره پیاپی 2، بهار 1396، صفحه 303-327.
یزدانی، کبری و حسن‌پور، حسینعلی (1396)، ارایه مدلی برای اولویت بندی و انتخاب پروژه‌های سبد در یک شرکت سهامی خاص بر اساس فرایند تحلیل شبکه (ANP فصلنامه تخصصی رشد فناوری 14 (53)، ص 1-13.
 
Ekaterina K. Chirkunovaa, Ekaterina E. Kireevaa, Anna D. Kornilovaa, Julia S. Pschenich nikovaa (2016), Research of instruments for financing of innovation and investment construction projects, Russian, Slovak Seminar Theoretical Foundation of Civil Engineering, P rocedia Engineering 153 ( 2016) 112 – 117.
Jason Leoussis, Paulina Brzezicka (2017), study on Access-to-finance conditions for Investments in Bio-Based Industries, European Investment Bank Advisory Services, p 1.136.
Maha Eltobgy, Agustin Aguerre (2019) Improving Infrastructure Financing in Brazil, publishers In collaboration with the Inter-American Development Bank.
John Christensen, Nick Shaxson and Duncan Wigan (2016), The Finance Curse: Britain and the World Economy, The British Journal of Politics and International Relations 2016, Vol. 18(1) 255– 269.
Roman Gorshkov a, Viktor Epifanov (2016), The mechanism of the project financing in the construction of underground structures, 15th International scientific conference “Underground Urbanisation as a Prerequisite for Sustainable Development, P rocedia Engineering 165 (2016) 1211 – 1215.
Shashank Ojha a, I.M. Pandey (2017), Management and financing of e-Government projects in India: Does financing strategy add value, journal homepage:elsevier.com/locate/iimb, IIMB Management Review (2017) 29, 90–108.
Wesen Legessa Tekatel (2019), Financial Performance Analysis (MBA project), International Journal of Business and Commerce, 3 (8), 1-55.