نویسنده = محبوب بابایی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فضایی تاب آوری معیشت نواحی روستایی (مورد پژوهی:روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه،شهرستان ارومیه)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 125-140

محبوب بابایی؛ حمید جلالیان؛ حسن افراخته


2. امکان سنجی و برنامه ریزی راهبردهای گردشگری شهرستان ماکو با استفاده از مدل(SWOT)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 117-130

محبوب بابایی؛ رضا مجرب قوشچی؛ مرتضی بصیری توچایی