مقاله پژوهشی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری
1. توسعه پایدار، در گرو رعایت قوانین مهندسی جغرافیایی‌ فضا ( مطالعه موردی: روستاهای گردشگرپذیر شهرستان رضوانشهر)

فرهاد جوان؛ حسن افراخته؛ وحید ریاحی

دوره 4، شماره 7 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-1

چکیده
  عدم توازن توزیع امکانات و زیرساخت‌ها در روستاهای گردشگرپذیر، ناتوانی جذب و بی‌توجهی گردشگران را به این نواحی به دنبال خواهد داشت. بی توجهی به امکانات و زیرساخت‌ها در روستاهای گردشگرپذیر علاوه بر تمام زیان‌های آن، ناپایداری اقتصادی این نواحی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین برای رسیدن به توسعه اقتصادی از طریق گردشگری لزوم توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای
2. تحلیل و ارزیابی تاثیر سرمایه انسانی برثبات و همگرایی در اقتصاد منطقه ای (رهیافت پانل دیتا)

میرناصر میرباقری هیر

دوره 4، شماره 7 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 25-14

چکیده
  چکیده یکی از مهم ترین موضوعات روز در برنامه ریزی منطقه ای و توسعه همگون، بحث پایداری با هدف عدالت درحوزه روابط انسان و طبیعت و رعایت عدالت اجتماعی است. مطابق نظریات جدید رشد ، سرمایه انسانی به عنوان عامل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع مد نظر می باشد . از این رو ، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص سرمایه انسانی بر همگرایی اقتصادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای
3. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان

حسین موسی زاده؛ ایوب بدراق نژاد؛ رضا سارلی؛ حمیدرضا ساری محمدلی

دوره 4، شماره 7 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 44-26

چکیده
  ارزیابی سرزمین، اطلاعات اساسی مرحله دوم آمایش سرزمین شامل انتخاب مناسب‌ترین استفاده از سرزمین و نظام مدیریت را فراهم می‌نماید. در همین راستا هدف از این مطالعه، تعیین مناسب‌ترین و مطلوب‌ترین پهنه‌های محیط‌زیستی حوضه‌ی آبخیز طارم واقع در استان زنجان با ارزیابی توان اکولوژیک برای کاربری توسعه‌ای است. برای انجام این کار، از روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای
4. بررسی تطبیقی تأثیر گونه شناسی قطعات مسکونی بر مورفولوژی بافت شهری (موردمطالعه :محله عباسقلی خان ،دروازه رشت و یدی بورورغ در شهر زنجان)

مرضیه ابراهیمی پور؛ داریوش اردلان

دوره 4، شماره 7 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 63-45

چکیده
  < p>برقراری یا بازیابی انتظام فضایی-کالبدی محله‌های شهر و حفظ هویت و شخصیت بافت‌ها، به‌ویژه بافت‌های مسکونی ایران، بدون آگاهی از عوامل مؤثر و میزان و چگونگی اثرگذاری هرکدام در شکل یابی محیط مصنوع، ناممکن به نظر می‌رسد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل نقش و اثر گونه شناسی قطعات مسکونی در شکل یابی مورفولوژی(ریخت‌شناسی)شهری است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری
5. واکاوی عملکرد دهیاری‌ها در راستای بهبود کیفیت محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان سررود جنوبی، استان کهکیلویه و بویر احمد)

عنایت اله مشفق نژادی؛ افشین حکمتی اصل؛ محمد صادق بهارلویی

دوره 4، شماره 7 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 76-63

چکیده
  فضای سبز یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع و دارای ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی است. اتصال جامعه به اکوسیستم برای انعطاف‌پذیری سیستم‌های اجتماعی ‌محیطزیستی بسیار مهم است. هدف از این مطالعه تحلیل عملکرد دهیاران روستایی در راستای فضای سبز روستایی و شناسایی چالش‌های پیش‌روی آنها است. این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی جغرافیای و مخاطرات محیطی
6. پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز شهر چایی ارومیه

علی خدمت زاده؛ مهدی حسنی نطام آباد

دوره 4، شماره 7 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 91-78

چکیده
  در این پژوهش به پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز شهر چای ارومیه با استفاده از مدل Fuzzy_ANP پرداخته شده است. متغیرهای مورد بررسی هشت پارامتر است که شامل: شیب،تراکم پوشش گیاهی،ارتفاع، بارش، جهت شیب ، فاصله ازرودخانه،کاربری اراضی و زمین شناسی هست. لایه های اطلاعاتی در نرم افزار ARC GiS و ENVI تهیه شده و برای وزن دهی متغیرها از مدل fuzzy ANP استفاده شده است.طبق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری
7. ارزیابی اثرات کارآفرینی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای مرکزی و پیرامونی شهرپاوه)

بهرام ایمانی؛ ارسطو یاری حصار؛ زبیده ویسی

دوره 4، شماره 7 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-92

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی تأثیر کارآفرینی روستایی در توسعه مناطق روستایی  است. روش انجام پژوهش نیز توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است، برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss از آزمون های همبستگی پیرسون،رگرسیون چند متغیره و آزمون خی دو استفاده شد. پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفای ...  بیشتر

مقالات مروری مهندسی جغرافیا و جغرافیای طبیعی
8. معرفی مدل ‏های تحول چشم ‏انداز و کاربردهای آنها با تأکید بر مدل هیدرودینامیکی CAESAR-Lisflood

هدی قاسمیه؛ مریم آذین مهر؛ عبدالرضا بهره مند

دوره 4، شماره 7 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 124-108

چکیده
  مدل‏های تحول چشم‌انداز، مدل‏های فرآیندی بر مبنای فیزیک هستند که سعی دارند فرآیندهای فعالی را که چشم‏اندازها را به‏طور قابل توجهی شکل می‏دهند، تقلید کرده و به‏صورت یک مدل درآورند. اکثر این مدل‏ها، غالباً فرآیندهای هیدرولوژیکی، رودخانه‏ای‏ و دامنه‏ای را شبیه‏سازی می‏کنند؛ با این حال، فرآیندهای یخچالی، بادی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای
9. ارزیابی مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرینی شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز)

سید جعفر حجازی

دوره 4، شماره 7 ، بهار و تابستان 1399

چکیده
  بحث بافت فرسوده و بویژه پیوند آن با مشارکت شهروندان در مسائل شهری از جمله بازآفرینی شهری امری است که در دو هه اخیر در جوامع غربی مطرح شده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مشارکت مردم در اجرای طرح بازآفرینی شهری در بافت فرسوده مرکزی شهر اهواز است.روش انجام پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده که اطلاعات آن از طریق مطالعات کتابخانه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری
10. ارزیابی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستاها( مطالعه موردی : روستای چورن، دهستان زانوس رستاق ،شهرستان نوشهر)

محمد علی الهی چورن؛ اسفندیار الهی چورن؛ مهدی رمضان زاده

دوره 4، شماره 7 ، بهار و تابستان 1399

چکیده
  . در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثر بخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می باشدنوع تحقیق کابردی و روش توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای روستایی روستای ...  بیشتر