معرفی مدل ‏های تحول چشم ‏انداز و کاربردهای آنها با تأکید بر مدل هیدرودینامیکی CAESAR-Lisflood

نوع مقاله : مقالات مروری

نویسندگان

1 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

مدل‏های تحول چشم‌انداز، مدل‏های فرآیندی بر مبنای فیزیک هستند که سعی دارند فرآیندهای فعالی را که چشم‏اندازها را به‏طور قابل توجهی شکل می‏دهند، تقلید کرده و به‏صورت یک مدل درآورند. اکثر این مدل‏ها، غالباً فرآیندهای هیدرولوژیکی، رودخانه‏ای‏ و دامنه‏ای را شبیه‏سازی می‏کنند؛ با این حال، فرآیندهای یخچالی، بادی و تکتونیک را نیز به‏خوبی دربرمی‏گیرند. مدل‏های تحول چشم‌انداز، معمولاً در تمام مقیاس‏های مکانی (10 تا 1000 کیلومترمربع) به‏صورت پیوسته و واقعه‏ای اجرا می‏گردند. این مدل‏ها، با دربرگرفتن دامنه گسترده‏ای از فرآیندها، امکان مقایسه جامع بین نتایج شبیه‏ سازی پاسخ حوضه آبخیز به تغییرات محیطی را فراهم می‏کنند. مدل‏های تحول چشم‌انداز انواع مختلفی دارند که یکی از مهمترین آنها مدل CAESAR-Lisflood است. مدل CAESAR-Lisflood، نسخه فعلی CAESAR، که مؤلفه جریان سطحی آن (مبتنی بر قوانین فیزیکی با راه حل عددی ساده‏سازی شده معادلات جریان‏های کم عمق) از مدل هیدرولیکی LISFLOOD-FP اقتباس شده است. علاوه بر این، مدل CL تحولات ژئومورفولوژیکی حوضه رودخانه و دشت سیلابی را در شرایط جریان ناپایدار بصورت دوبعدی شبیه‏ سازی می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات