تحلیل و سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، زاهدان، ایران.

چکیده

توزیع متعادل امکانات و خدمات، گامی در جهت از بین بردن تفاو­ت­های ناحیه­ای و پراکندگی متناسب جمعیت در سطح منطقه است. توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. به همین جهت از جمله معیارهای معمول در برنامه­ریزی منطقه­ای، سطح­بندی نواحی بر اساس برخورداری از شاخص­های مختلف توسعه است. در پژوهش حاضر سعی شده با بهره­گیری از تکنیک تاکسونومی و با استفاده از تعداد 42 شاخص توسعه در زمینه­های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی به تعیین و تحلیل سطوح توسعه شهرستان­های استان کرمانشاه پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می­باشد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین شهرستان­های استان به لحاظ شاخص­های توسعه اختلاف و نابرابری وجود دارد و نتیجه به کارگیری مدل تاکسونومی، شهرستان­ها­ را در 5 سطح بسیار برخوردار، برخوردار، تا حدودی برخوردار، محروم و بسیار محروم قرار داده که در سه سطح اول هیچ شهرستانی جای نگرفته و شهرستان­های­ صحنه، کنگاور، پاوه و قصرشیرین در سطح محروم و شهرستان­های سنقر، هرسین، کرمانشاه، دالاهو، گیلانغرب، اسلام آباد غرب، روانسر، جوانرود، سرپل ذهاپ و ثلاث باباجانی در سطح بسیارمحروم قرار گرفته­اند. همچنین نتایج نشان می­دهد که 5/28 درصد شهرستان­ها در سطح محروم و 5/71 درصد شهرستان­ها در سطح بسیار محروم قرار گرفته­اند. در پایان نیز  پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت نواحی محروم ارائه گردید. درکل نتایج؛ نشان دهنده محرومیت نسبی شهرستانها را دارد و این ایجاب می کند که برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان توجه بیشتری به این استان بویژه شهرستانهای با درجه محرومیت بیشتر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

leveling of development degree of Kermanshah province by Using of Taxonomy model

نویسندگان [English]

  • seyedhadi tayebnia 1
  • rezgar fatahi 2
1 University of Sistan and Baluchestan
2 University of Isfahan
چکیده [English]

Balanced development and balanced of geographical area, requires careful consideration and comprehensive economic, social, cultural problems and community needs, to better understand and improve them. So the usual criteria for regional planning, grading areas by having different indices of development. In this study, with using taxonomy model and using of 42 development indicators in the fields of (economic, social, educational, health care), the analysis levels of development of the Townships of Kermanshah Province were studied. This study In terms of purpose, application and in terms of methodology is, descriptive – analytic. Research findings indicate that have inequality and differences between the Townships of this province in terms of development indicators. The results of using the taxonomy, a very important Townships in 5 levels have somewhat more deprived and very deprived placed first in three levels cities do not, And the city of Sahne, Kangavar, Paveh and Ghasreshirin in underserved Townships of Songhor, Harsin, Kermanshah, DALAHO Gilangharb, Islamabad Gharb, Ravansar, Javanrood, Sarpol Zahab and Salas Babajani in the level of very poor. Also the results show that 28.5% of the Townships in the level of poor and 5/71 percent were in the level of extremely poor. In the end some suggestions for improving the situation of poor areas were presented. Overall results indicate that relative deprivation and the cities require that planners and decision-makers to pay more attention to this area, especially the cities that are more indicators, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Developed
  • inequality
  • levels of development
  • the taxonomy model
  • Kermanshah Province