تحلیل فضایی حوادث سوختگی در شهر رشت در طی پنج سال اخیر (94-1390 هـ.ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد جغرافیای پزشکی، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار گروه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات درمانی استان گیلان، رشت، ایران

چکیده

این تحقیق به تحلیل فضایی حوادث سوختگی در شهر رشت در طی پنج سال اخیر پرداخته است و هدف این تحقیق تعیین درصد و علل و فراوانی سوختگی در نقاط مختلف شهر می‎باشد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر اینست که در طی پنج سال اخیر در شهر رشت در مجموع 697 نفر دچار انواع سوختگی گشته اند که از این تعداد 99/65 درصد بر اثر مایعات داغ ،32/9 درصد آتش سوزی، 89/8 درصد انفجار یا نشت گاز، 59/6 درصد بوسیله اجسام داغ ،29/2درصد اسید، 15/2 درصد برق گرفتگی، 57/0درصد مواد شیمیایی و 71/0 درصد مواد منفجره، 86/0درصد آب رادیاتور خودرو، 28/0 درصد اشعه، 29/2 درصد نیز به وسیله سایر موارد دچار سوختگی گشته‎اند. از نظر محل وقوع حادثه 92.39 درصد سوختگیها در منزل مسکونی، 1.6درصد در اماکن و مراکز تجاری، 2 درصد در معابر و گذرگاهها، 1.72 درصد در کارگاهها و کارخانه و2.29 درصد در سایر مکانها رخ داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Burn Injuries in Rasht in the Last Five Years (2011-2015)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Nowroozi 1
  • Nasrollah Molaee Hashjin 2
  • Mohammad Reza Mobayen 3
1 Medical geography graduate, Department of Geograph,Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Geograph,Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Medicine, University of Guilan Medical Sciences, Rasht, Iran
چکیده [English]

This study aimed to determine the causes and frequency of burns injuries in different parts of Rasht to perform spatial analysis of these accidents in the last five years. The results demonstrated that in the last five years in Rasht, 697 people have affected by burns form a variety of causes, of which 65.99% by scalding from hot, boiling liquids, 9.32% by fires, 8.89% by gas explosion or leaking gas, 6.59% by touching hot objects, 2.29% by acids, 2.15% by electrical burns, 0/57% of chemical burns and 0.71% explosion burns, 0.86% by water of car's radiator, 0.28% by radiation burn and also 2.29% had burned by other cases. Most scene of the accident of these burn injuries occur at home that covers 92.39%, and respectively, 1.6% in commercial centers, 2% in roads and crossings, 1.72% in workshops and factories and 2.29% had occurred in other places.
Key Words: Spatial Analysis, Burn Injuries, Causes and Contributing Factors, Rasht

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial analysis
  • Burns Injuries
  • Rasht