ارزیابی توانمندی های زمین گردشگری در جنوب غربی ارتفاعات بینالود خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

مقدمه: مناطق مختلفی در ایران پتانسیل تبدیل به یک مقصد ژئوتوریسمی را دارد و پراکندگی ژئو دایورسیتی مختلف ظرفیتی بالقوه از این حیث محسوب می­شود. یکی از راهبردهای ایجاد اشتغال جدید،توسعه صنعت توریسم بر مبنای پایش مکان­های طبیعی متنوع، مفرح و جذاب گردشگری با سطح دسترسی مناسب است.
هدف:  این پژوهش درصدد بررسی توانمندی و پتانسیل­های ژئوتوریسم و ارائه راهکارها کمک به مدیران و مجریان طرح­های توسعه­ای در منطقه می­باشد تا بتوانند با گسترش و اماده­سازی زیرساخت­های زمین گردشگری سبب جذب گردشگر شوند.
روش شناسی: روش تحقیق و جمع­اوری داده­ها با پیمایش میدانی مصاحبه ازاد با افراد محلی و تحلیل اسناد معتبر کتابخانه­ای، استفاده از نقشه­های زمین­شناسی، توپوگرافی و تصاویر ماهواره­ای به منظور تهیه نقشه­های مورد نیاز و تعیین محل دقیق ژئوسایت­ها، بوده است. در تهیه نقشه و ژئورفس و مکان­یابی سایت­ها از(GIS) و در تجزیه و تحلیل داده­ها ازروش­های اماری استفاده شده، در مرحله دوم بعد از انتخاب سایت­ها، سایت ها اولویت­بندی شده و در مدل کومانسکو مطالعه و با توجه به جدول امتیازات، ارزیابی گردید با توجه به تعداد فراوان سایت­های قابل ارزیابی موجود در منطقه، فقط35 سایت با استفاده از مدل کومانسکو مورد تجزیه وتحلیل علمی قرار گرفته است.                                               
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو پژوهش دامنه­های جنوب غربی کوه­های بینالود (منطقه شمال­غرب نیشابور و شهر فیروزه ) از کوه­های بخش شمالی استان خراسان رضوی بوده است.
یافته­ها و بحث: یافته­ها و بحث با مدل کومانسکو و مقایسه با مدل مقایسه­ای هم تراز نشان­دهنده تطبیق معنادار و نزدیک به هم در امتیاز سایت­ها بوده و با توجه به بررسی و ارزیابی ارزش­های کلی ژئوسایت­ها، معدن فیروزه ( با قدمت 7000 ساله) وبا  امتیاز 87 درصد رتبه اول، آبشارجریانی بار با امتیاز 83 در رتبه دوم و معادن نمک با امتیاز81رتبه سوم را اخذ نموده. در ارزیابی از ژئوسایت فقط 6 مورد از ان ها رتبه کمتر از 50 درصدداشته است.
نتیجه­گیری: نتایج بدست امده از این پژوهش با توجه به وجود سایت­های مختلف و متنوع گردشگری و امکان بازدید طیف­های مختلف گردشگری، با سلایق متفاوت و همچنین امکان بازدید در فصول مختلف سال این منطقه توان تبدیل به یک قطب ژئوتوریسم کشوری را دارد ولی در عمل نیازمند اقدامات فرهنگی مناسب محلی و ایجاد زیرساخت­های مورد نیاز می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات