ارزیابی توانمندی های زمین گردشگری در جنوب غربی ارتفاعات بینالود خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

مقدمه: مناطق مختلفی در ایران پتانسیل تبدیل به یک مقصد ژئوتوریسمی را دارد و پراکندگی ژئو دایورسیتی مختلف ظرفیتی بالقوه از این حیث محسوب می­شود. یکی از راهبردهای ایجاد اشتغال جدید،توسعه صنعت توریسم بر مبنای پایش مکان­های طبیعی متنوع، مفرح و جذاب گردشگری با سطح دسترسی مناسب است.
هدف:  این پژوهش درصدد بررسی توانمندی و پتانسیل­های ژئوتوریسم و ارائه راهکارها کمک به مدیران و مجریان طرح­های توسعه­ای در منطقه می­باشد تا بتوانند با گسترش و اماده­سازی زیرساخت­های زمین گردشگری سبب جذب گردشگر شوند.
روش شناسی: روش تحقیق و جمع­اوری داده­ها با پیمایش میدانی مصاحبه ازاد با افراد محلی و تحلیل اسناد معتبر کتابخانه­ای، استفاده از نقشه­های زمین­شناسی، توپوگرافی و تصاویر ماهواره­ای به منظور تهیه نقشه­های مورد نیاز و تعیین محل دقیق ژئوسایت­ها، بوده است. در تهیه نقشه و ژئورفس و مکان­یابی سایت­ها از(GIS) و در تجزیه و تحلیل داده­ها ازروش­های اماری استفاده شده، در مرحله دوم بعد از انتخاب سایت­ها، سایت ها اولویت­بندی شده و در مدل کومانسکو مطالعه و با توجه به جدول امتیازات، ارزیابی گردید با توجه به تعداد فراوان سایت­های قابل ارزیابی موجود در منطقه، فقط35 سایت با استفاده از مدل کومانسکو مورد تجزیه وتحلیل علمی قرار گرفته است.                                               
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو پژوهش دامنه­های جنوب غربی کوه­های بینالود (منطقه شمال­غرب نیشابور و شهر فیروزه ) از کوه­های بخش شمالی استان خراسان رضوی بوده است.
یافته­ها و بحث: یافته­ها و بحث با مدل کومانسکو و مقایسه با مدل مقایسه­ای هم تراز نشان­دهنده تطبیق معنادار و نزدیک به هم در امتیاز سایت­ها بوده و با توجه به بررسی و ارزیابی ارزش­های کلی ژئوسایت­ها، معدن فیروزه ( با قدمت 7000 ساله) وبا  امتیاز 87 درصد رتبه اول، آبشارجریانی بار با امتیاز 83 در رتبه دوم و معادن نمک با امتیاز81رتبه سوم را اخذ نموده. در ارزیابی از ژئوسایت فقط 6 مورد از ان ها رتبه کمتر از 50 درصدداشته است.
نتیجه­گیری: نتایج بدست امده از این پژوهش با توجه به وجود سایت­های مختلف و متنوع گردشگری و امکان بازدید طیف­های مختلف گردشگری، با سلایق متفاوت و همچنین امکان بازدید در فصول مختلف سال این منطقه توان تبدیل به یک قطب ژئوتوریسم کشوری را دارد ولی در عمل نیازمند اقدامات فرهنگی مناسب محلی و ایجاد زیرساخت­های مورد نیاز می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of tourism land capabilities in the southwest of Binaloud Mountain, Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • reza saadatyfar 1
  • mohamadali zanganehasadi 2
  • leili golimokhtari 2
1 phd.hakim.sabzevare
2 Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Introduction: Different regions in Iran have the potential to become a geo-tourism destination because of the high geo-diversity. Therefore, this is also a strategy of development to increase employment through the tourism industry in diverse, entertaining and attractive natural places.  
Objectives: This research aims to investigate the capabilities of geo-tourism and provide solutions to help practitioners of development projects in the region to attract tourists by expanding and preparing the land for tourism.
Methodology: The method of research and data collection was a field study, interviews with local people and analysis of library documents, using geological maps, topography and satellite images in order to prepare the required maps and determine the exact location of geo-sites. Statistical methods were used to prepare maps and (GIS) for the location of sites. In the second stage, after selecting the sites, they were prioritized in the Komansko model and evaluated according to the points table. Considering the large number of sites in the region, only 35 sites have been scientifically analyzed.                                              
Geographical Context: The scope of the study was the southwestern slopes of the Binalud Mountains (northwest region of Neyshabur and Firouzeh City) from the mountains of the north of Khorasan Razavi Province.
Results and Discussion: The findings and discussion with the Komansko model and comparison with the parallel comparative model show a meaningful and close match in the scores of the sites. According to the overall values of the geo-sites, the turquoise mine (7000 years old), with a score of 87%, ranks first, Jaryani Bar waterfall ranks second with 83%, and Salt Mine ranks third with 81%. In the evaluation of the geo-site, only 6 of them have a rating of less than 50%.
Conclusion: Finally, due to the existence of different tourist sites and the possibility of visiting different tourist attractions in different seasons of the year, this region has the potential to become a national geo-tourism hot spot. However, in practice, it requires cultural measures and infrastructure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Binaloud
  • Khorasan Razavi
  • Tourism Land
  • Geosite
  • Komansko
  • Neyshabur