ارزیابی استراتژیک زیست محیطی پسماندهای ناشی از کشتارگاه صنعتی شهر سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

JGET-1912-1135(R1)

چکیده

در کشتارگاه دام سبزوار نظیر اغلب صنایع غذایی، مواد زایدی تولید می شود که نیاز به مدیریت منسجم دارد و تاکید بر کمینه سازی زائدات و کاهش این مواد، سیاستی است که در دنیا طی دو دهه اخیر در مدیریت مواد زائد صنعتی مورد توجه قرار گرفته است . به دنبال تعدیل اثرات پسماندهای ناشی از کشتارگاه های صنعتی در محیط شهری سبزوار، ارزیابی زیست محیطی استراتژیک (SEA) با هدف نظارت یکپارچه زیست محیطی و بهداشتی جهت تقلیل تهدیدهای ناشی از اقدامات این کشتارگاه ها مورد توجه قرار گرفت. از این رو در پژوهش حاضر 15 راهبرد پیشنهادی توسط کارشناسان ارزیابی و 10 شاخص برآمده از چارچوب نظری پژوهش مبنای ارزیابی قرار گرفت که در قالب ماتریس دستیابی به اهداف اقدام به مقایسه دو دویی شاخص ها شد. این میان راهبرد جلوگیری از نفوذ فاصلاب به زمین های اطراف که به سمت عدد یک بیشترین گرایش را داشته، اولویت اول محسوب می شود بعد از آن، راهبردهای مدیریت نظارتی زیست محیطی به طرح ها و پروژه های کشتارگاه های صنعتی، بهسازی کیفی محیط کشتارگاه با هدف کنترل آلودگی های زیست محیط و مکان یابی مجدد جهت انتقال کشارگاه صنعتی به جهت فاصله نامناسب با فرودگاه جهت زدودن بوی استشمام شده در این فردودگاه که در فاصله بین عدد 1 و 0.5 قرار گرفته اند به ترتیب اولویت دوم را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Evaluation Assessment of Waste from Slaughterhouse of Sabzevar

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Anabestani
  • Lida Alizadeh
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The Sabzevar slaughterhouse is the only active killing center in the city with an area of 15,000 square meters, located one kilometer east of Sabzevar Airport, which lasts for nearly four decades. The slaughterhouse, like most food industries, produces waste that requires consistent management and emphasis on waste minimization and reduction, the policy that has been taken into account in industrial waste management over the last two decades. In order to modify the effects of industrial waste slaughterhouses in Sabzevar, the Strategic Environmental Assessment (SEA) was designed with the aim of integrated environmental and health monitoring to reduce the threats posed by these slaughterhouses. In the present study, 15 proposed strategies were evaluated by experts and 10 indicators derived from the theoretical framework of the research were evaluated. In the matrix of achievement of the goals, the two indicators were compared. The strategy of preventing sewage penetration into the surrounding land, which is the highest in the number 1, is considered as the first priority. Subsequently, the environmental monitoring strategies of the slaughterhouse projects and projects, the quality improvement of the slaughterhouse environment with the aim of controlling environmental pollution and redeployment to transfer the industrial area to the inappropriate distance with the airport in order to eliminate the smell smeared in The airport, which ranks between 1 and 0.5, has the second priority, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic evaluation
  • waste
  • slaughterhouse industrial
  • Sabzevar city
بودا ، کولمن. 1379. خوراک­های غیرمعمول در تغذیه حیوانات، مترجمان علیرضا جعفری صیادی، ابوالقاسم اوحدی حائری، بهمن نویدشاد، انتشارات دانشگاه گیلان، چاپ اول.
پژوهی الموتی, محمدرضا؛ عبدالمجید محمدزاده و علی خنجری، ۱۳۹۳، بررسی آلودگی میکروبی لاشه طیور گوشتی در طی خط کشتار کشتارگاه صنعتی همدان، فصلنامه دامپزشکی 27 (2)، https://www.civilica.com/Paper-JR_VTJ-JR_VTJ-27-2_002.html
جوزی، علی.، فیروزه­ای، مریم. 1392. اثرات زیست محیطی کشتارگاه طیور نمونه تهران و ارایه برنامه مدیریت زیست محیطی، ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، 17(8)، 530-520.
حسینی، مهدی.، برقچی، معصومه.، باقرزاده، فهیمه.، صیامی، قدیر. 1394. ارزیابی تاثیرات زیست محیطی گسترش بی رویه شهرها (مطالعه موردی: پروژه مسکن مهر – شهر طرقبه)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه‌ای، 5(18)، 58-43.
خضری، مصطفی.، منوری، مسعود.، قرشچی، پروین.، کافی ملاک، شادی. 1390. بررسی آلودگی های لجن ناشی از تصفیه پساب کشتارگاه های صنعتی و ارائه راه کارهای عملی جهت کاهش آن(مطالعه موردی؛ کشارگاه صنعتی مشهد)، مجله انسان و محیط زیست، 4(16)، 72-59.
دریجانی، علی.، هاروی، دیوید. 1386. بررسی آلاینده های محیط زیستی پساب واحدهای کشتارگاهی، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی 15(1)، 10-1.
زارعی محمودابادی, هادی.، یزدی، مهدیه. ۱۳۹۱. بررسی آلودگیها و روشهای تصفیه فاضلابهای صنعتی ناشی از فعالیت کشتارگاه ها، دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، https://www.civilica.com/Paper-MBHSE02-MBHSE02_027.html
ززولی محمدعلی.، قهرمانی، اسمعیل.، قربانیان اله آباد، مهدی.، نیکویی، ایوب.، هاشمی، مریم السادات. 1389. بررسی عملکرد فرآیند لجن فعال در تصفیه‏ فاضلاب شهرک صنعتی آق‌قلا استان گلستان در سال 86، سلامت و محیط زیست. 3(1)، ۵۹-۶۶.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران. 1375. ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.
عادلی ساردویی، محسن.، حیاتی، باب اله.، بدخشان، یداله. 1394. ارزیابی ضرر مالی بیماری هیداتید در گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه های جنوب استان کرمان، نشریه پژوهش های علوم دامی، 25(4)، 168-157.
غلام پور، یداله، هاشمی، علی، فوداجی، فاطمه(1394)، ارزیابی مکان­یابی و عملکردی کشتارگاه دام بیرجند، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه­ریزی، معماری و شهرسازی، بصورت الکترونیکی، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، https://www.civilica.com/Paper-GPACONF02-GPACONF02_036.html
فرزادکیا، مهدی. 1383. بررسی کارایی برکه های تثبیت در تصفیه فاضلاب کشتارگاه شهر کرمانشاه، نشریه آب و فاضلاب، 15(3)، 15-10.
قانعیان، محمدتقی.، احرامپوش، محمدحسن.، فرساد، محمد.، دهواری، محبوبه. 1392. بررسی وضعیت بهداشتی کشتارگاه های دام وطیور استان یزد، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 12(2)، 135-124.
قهرمانی، اسماعیل.، ملکی، افشین.، غفوری، سمیه.، فیضی، نسرین.، صادقی، شهرام. 1391. کارایی تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه صنعتی شهر سنندج در سال 1391، مجله علمی پژوهشی حکیم سیدعلی جرجانی، 2(2)، 24-19.
لرستانی، بهاره، بحیرایی، محمدرضا و اردکان، سبحان(1392)، ارزیابی تأییرپساب کشتارگاه های دام و طیور بر پیراسنجه های میکروبی آب رودخانه قشلاق سنندج، نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روشهای کنترل آن، سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، https://www.civilica.com/Paper-EPCM01-EPCM01_035.html
مسافری، محمد.، غلامپور، اکبر.، نوروز، پرویز.، روشن، رضا. 1393. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی شهرک صنعتی هادی‌شهر، نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، (75)، 103-95.
میران زاده محمدباقر.، بابامیر، شکوه السادات. 1382. بررسی کارآیی تصفیه خانه فاضلاب شهرک اکباتان تهران طی سال های ۸۰-۱۳۷۹. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی فیض، ۷ (۱) :۴۰-۴۷.
نظری، عدلی، حبیبی، سعید، حبیبی، کیومرث(1385)، تحلیل فضایی مکانی کشتارگاه شهر سنندج و مکان یابی کشتارگاه جدید به کمک منطق فازی و مدل شاخص های وزنی، سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی، قشم، سازمان نقشه برداری کشور، منطقه آزاد قشم،
Martens, W., Böhm, R. and Mit Tierklinik, T., 2001, June. Public health aspects connected to the use of sludge on land. In Proceedings Euro-Case workshop ‘Wastewater Sludge as a Challenge’vienna, (25), 23-32.
Nemerow, N.L., 1997. Industrial water pollution organics, characteristic and treatment. Van No strand Reinhold, Pp.402-410.
Stoop, M.L.M., 1999. Application of a mathematical calculation model to reduce slaughterhouse (water) pollution in developing countries. Technovation, 19(5), 323-331.