بررسی رابطه نواحی جغرافیایی و تنوع گویش گیلکی در استان گیلان (مطالعه موردی شهرهای رشت و صومعه سرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 عضو هیأت علمی، گروه زبان انگلیسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانش‌آموخته دکتری جغرافیا، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

هر ناحیه جغرافیایی، علاوه بر تفاوت‌های فرهنگی، آب و هوایی، شیوه‌های زندگی و مسایل زیست محیطی، در گویش و زبان محلی خود نیز متنوع است. اهالی شهرهای رشت و صومعه سرا در مرکز و غرب استان، گویش و گونه محلی خود را به کار می‌برند که به لحاظ ویژگی‌های زبان‌شناختی متفاوت است. مقاله حاضر با هدف بررسی ارتباط بین نواحی جغرافیایی و تنوعات گویش گیلکی در شهرهای رشت و صومعه سرا انجام گرفته است. در این پژوهش تلاش گردید تا نشان داده شود در نواحی مختلف جغرافیایی، تفاوت‌های گویشی وجود دارد. به این منظور داده‌های رایج گیلکی از گویشوران گیلک زبان و صحبت‌هایشان در دو شهر فوق جمع-آوری گردید. بررسی داده‌ها در این پژوهش نشان داد که گویش‌های گیلکی نواحی مختلف جغرافیایی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. نتایج حاکی از آن است که در نواحی مختلف جغرافیایی، تنوعات گویشی به لحاظ آوایی، دستوری و نحوی مشاهده می‌شود. لذا از این مطالعه این نتیجه حاصل شد که ناحیه جغرافیایی به عنوان یکی از متغیر‌های غیر زبانی سبب گوناگونی گویشی می‌شود اما زبان فارسی در مقام زبان معیار و زبان غالب در جامعه بر تنوعات گویشی و بخصوص گیلکی تأثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Relationship between Geographical Areas and Dialectical Variations in Guilaki Province (Case Study of Rasht & Some’sarâ)

نویسندگان [English]

  • Marjan Heydarpour Meymeh 1
  • Hengameh Vaezi 2
  • Fereydoon Azad Gholami Khosmekhi 3
1 Academic Member, Department of English Language, Faculty of Humanities, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rash, Iran.
2 Academic Member, Department of English Language, College of Humanities, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rash, Iran
3 Ph.D. Degree in Geography, College of Humanities, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rash, Iran.
چکیده [English]

In addition to the differences of cultures, climates, lifestyles, and environmental issues, each geographical area is also diverse in its native dialect and language. In Rasht & Some’sarâ cities, which are located in the center and west of the province, people use their own dialect and local variation, which differ linguistically. This paper examines the relationship between geographical area and dialectical diversities in Guilaki dialect. The objective of this study is to show that there are dialectical diversities in different geographical areas. To this end, the data have been collected from Guilaki native speakers of these two cities. The current investigation has shown that the Western dialects are different from the Eastern ones. Thus, some dialectical variations regarding phonetics and phonology, grammatical or syntactic features have been observed in different geographical areas. Therefore, a geographical area as one of non-linguistic factors cause these diversities. However, Persian language as a standard and dominant language has a remarkable effect on these dialectical diversities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical area
  • Guilaki Dialect
  • Rasht
  • Some’sarâ
  • Guilan province