واکاوی تأثیرات شهرسازی مدرن بر شبکه‌ی معابرِ بافت قدیم شهر زنجان در عصر پهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

شهر زنجان، یکی از شهرهای قدیمی کشور می‌باشد که در نتیجه‌ی اقدامات ناشی از شهرسازی مدرن، دچار تغییرات اساسی در ساختار اصلی و اولیّه‌ی خود گردید. زیرا در اثر چنین اقداماتی، بازار -که تا پیش از آن با کالبد یکپارچه، ستون فقرات اقتصادی و اجتماعی شهر محسوب می‌شد- توسّط خیابان فردوسی از‌هم دریده شد و با انتقال بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی آن به خیابان‌های فردوسی، سعدی، پهلوی از رونق اوّلیّه‌ی آن کاسته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که؛ ایجاد خیابان‌های جدید نه تنها به افزایش ترافیک و تردّد سواره در معابر اصلی بافت منجر شد، بلکه با دامن زدن به مقوله‌ی کهنه و نو، نقش مهمّی در فرسودگی بخش درونی بافت قدیم داشت. زیرا در حالی‌که درون بافت قدیم به شدّت فرسوده‌شده و معاصرسازی نشده بود، مغازه‌های مستقر در پوسته‌ی معابر جدید، جاذب جمعیّت بودند. علاوه‌بر این، خیابان‌کشی‌های جدید موجب تبدیل ساختار کانونی و متمرکز بافت قدیم به ساختارِ خطّی شد و بر خلاف فضاهای شهری سنّتی که فاقد بدنه‌سازی بوده و ارزشِ صرفاً عملکردی داشتند، در ساختار جدید ناشی از تعریض و توسعه‌ی معابر، بَرهای جدیدی به‌وجود آمد که با استقرار کاربری‌های جاذب سفر، به اغتشاشات ترافیکی معابرِ بخش مرکزی شهر منجر شد. روش پژوهش تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل‌های عقلانی بوده و اطّلاعات مورد نیاز به شیوه‌های اسنادی و میدانی حاصل گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of modern urbanism on the network of streets in the old fabric of Zanjan city in Pahlavi period

نویسنده [English]

  • mohammadjavad heydari
Islamic Urbanism of tabriz art university
چکیده [English]

Zanjan is one of the oldest cities in our country that has undergone major changes in its original structure as a result of modern urbanism efforts. As a result of such actions, the market-which was previously considered to be the integral body of the city's economic and social backbone-was blown up by Ferdowsi Street and by transferring a large part of its business and economic activities to the streets of Ferdowsi, Sa'di, Pahlavi Its initial boom dropped. The results of this study indicated that the creation of new streets not only led to an increase in traffic and traffic on the main roadways of the texture, but also contributed to the degradation of the inner part of the old tissue by promoting the old and new category. Because, while inside the old fabric was not very worn out, the shops based on the crates of the new passage were attractive to the population. In addition, new trajectories have transformed the focal and central structure of the old fabric into a linear structure, and unlike traditional urban spaces that lack built-in and purely functional value, new structures created due to the expansion and development of passages were created by new entrants established Traffic-intensive travels have led to road traffic jams in the central part of the city. The research methodology is based on rational analysis and the required information is obtained through documentary and field studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern urbanism
  • Old fabric
  • Zanjan city
  • Streets network