کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی راهبردی کمی
تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 565-584

سعید سرگزی؛ داریوش حسنوند؛ حمید آسایش