نویسنده = سید صدیقه حسنی مهر
نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403

مهران بازرگانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ سید صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی