مکان‏یابی مساجد شهرستان رشت با بهره‎گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به روش AHP (مطالعه موردی: منطقه دو رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی‏ارشد معماری، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی دیلمان، لاهیجان، ایران

چکیده

مسجد به‏عنوان عنصری مهم و مؤثر در شهرهای اسلامی، همواره به‏عنوان فضایی عمومی و مردمی کارکردهای مختلف و همه جانبه‏ای به‏خود گرفته و نقش پررنگی در حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کالبدی و... شهر دارد. برای آن‏که مسجد بتواند نقش چند بُعدی خود را در توسعه‏ی زندگی اجتماعی و فرهنگی مسلمانان ایفا نماید، باید به نحوه‏ی استقرار آن در بافت شهری توجه ویژه‏ای نمود و تمامی ضوابط و اصول مکانی‏یابی را در ساخت آن به‏کار بست.
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مطالعات اسنادی و میدانی می‎کوشد، معیارهای مکان‏گزینی مساجد را سنجیده و بر اساس معیارهای اصلی و فرعی دریافت شده، مکان مناسب برای احداث مساجد جدید در منطقه‏ی دو شهر رشت را مشخص نماید. این مقاله به منظور انجام محاسبات کمّی و کیفی، از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و فرآیند تحلیل سلسله‎مراتبی(AHP) سود‏جسته است. برای این منظور این مقاله ابتدا پس از مطالعات اولیه و بازشناسی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در مکان‏یابی مسجد، با بهره‏گیری از نرم‏افزار به اولویت‏بندی و وزن‏دهی آن‏ها پرداخته‏است. نتیجه‏ی حاصل این‏که در میان معیارهای اصلی، معیارهای مذهبی نقش مهم‏تری نسبت به معیارهای شهرسازی و جمعیت بر عهده دارند و نیز در میان 10 زیرمجموعه، دسترسی آسان و همجواری با سایر کاربری‏ها از اهمیت بیشتری برخوردارند. در ادامه نتایجی نیز از بررسی نقشه‏های GIS به‎دست آمد، که مکان‏های مناسب برای احداث مسجد را پیشنهاد می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating mosques in Rasht city using GIS and AHP method (Case study: Rasht District)

نویسندگان [English]

  • seyed bagher hosseini 1
  • seyed pezhman alavi 2
1
2
چکیده [English]

Mosque, as an important and effective element in Islamic cities, has always been considered as a public space for various and comprehensive functions. It also plays vital role in the social, economic, political, and physical life. In order that a mosque can play its multidimensional role in the development of the social and cultural life of Muslims, special attention needs to be paid on its establishment in the urban context and all the standards and principles for locating should be applied.
This paper is applied in terms of objective and descriptive-analytical in terms of the nature and methodology. Relying on documentary and field studies, it aims to measure the mosques locating criteria and determine an appropriate place for construction of new mosques in District 2 of Rasht based on the main and secondary criteria. This paper used GIS and AHP to perform quantitative and qualitative calculations. For this purpose, it first prioritizes these factors based on research literature and results of previous studies. In the next step, they were weighted using the expert choice software, which is a strong tool for multi-criteria decision making based on the AHP method.
Results shows that among the main criteria, the religious criteria played more significant role compared to urban and population criteria and between 10 subset, easy access and proximity to other uses had higher importance. Finally, by considering the overlap of GIS maps, the appropriate points for the construction of future mosques in the considered area in this research were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • locating of mosques
  • Geographic information system
  • hierarchical analysis
  • Rasht
  • District 2