تبیین جایگاه منوریل در حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر تهران با استفاده از مدل AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی نظیر مترو، قطار سبک شهری، منوریل و اتوبوس سریع‌السیر (BRT) مدتی است که جهت بهبود عملکرد و افزایش کارآیی سیستم حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران مطرح‌شده است. حال در اینجا این سؤال مطرح است که آیا منوریل در بین گزینه‌های مختلف از جایگاه و رتبه‌ای بالا در سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر تهران با توجه به شاخص‌های در نظر گرفته‌شده در این مقاله برخوردار است؟ در این پژوهش برای پاسخ به این سؤال و برای تعیین جایگاه منوریل در بین گزینه‌های دیگر برای حمل‌ونقل عمومی شهر تهران (مترو، قطار سبک شهری، اتوبوس سریع‌السیر) و بر اساس 6 شاخص در نظر گرفته‌شده، از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده‌شده است. نوع تحقیق کاربردی و روش اصلی تحقیق توصیفی- تحلیلی است و برای کسب اطلاعات از روش مطالعه کتابخانه‌ای و خصوصاً منابع اینترنتی استفاده‌شده است و آمارهای موردنیاز هم از طریق مراکز دولتی تهیه‌شده است. در پایان پس از تعیین امتیاز نهایی گزینه‌های A (مترو)، B (منوریل)، C (قطار سبک شهری)، D (اتوبوس سریع‌السیر) و قرارگیری منوریل در رتبه‌ای بالاتر از قطار سبک شهری و اتوبوس می‌توان گفت که منوریل از جایگاه و رتبه‌ای بالا در سیستم حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر تهران برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Monorail Role in Public Transportation in Tehran Metropolis using AHP Model

نویسندگان [English]

  • Mahsa Nourozian 1
  • Mostafa Haraeeni 2
  • ali taghipour 3
1 kharazmi University
2 Faculty of Geography, University of Tehran
3 islamic azad university
چکیده [English]

Rail transportation vehicles such as Metro, light rail transit, monorail and bus rapid transit (BRT), have recently been introduced to improve the performance while increasing the efficiency of the transportation system and traffic in Tehran. Now, this is the question whether monorail, among other alternatives, has a high status and rank in the public transportation system in Tehran with regard to the predictors considered in this article? In this study, to respond this question and in order to locate the status and rank of the monorail among other alternatives for public transportation system in Tehran (Metro, light rail transit, bus rapid transit) and based on six predictors regarded. Analytical Hierarchy Process (AHP) has been used. This is an applied research and the main research method is descriptive-analytical. Library references and particularly the internet sources have been used for gathering the data and the statistics required has been obtained through governmental agencies. In conclusion, after specifying the final score for Metro (A), Monorail (13), Light Rail Transit (C), Bus Rapid Transit (D), monorail falls in a higher rank than light rail and bus it can be said that monorail is of higher status and rank in the public transportation system in Tehran megacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monorail
  • metro
  • public transportation
  • Tehran megacity
  • Analytical hierarchy process (AHP)