مکان‌یابی اماکن تفریحی و اقامتی استان زنجان (مطالعه موردی: محور گردشگری سلطانیه- کتله خور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

یکی از مهم‌ترین راهکارهای بهره­مندی از منابع طبیعی و انسانی و بهره­برداری علمی، بدون آسیب زدن به محیط زیست،    مکان­یابی بهینه اماکن تفریحی و اقامتی می‌باشد. محور گردشگری سلطانیه کتله خور استان زنجان از جمله محورهایی است که با دارا بودن جاذبه‌های گردشگری، پتانسیل‌های لازم، جهت جذب گردشگران را داراست، اما فقدان اماکن تفریحی و اقامتی مناسب مانعی مهم جهت تحقق این هدف است. هدف تحقیق حاضر مکان یابی اماکن تفریحی و اقامتی برای این محور می‌باشد که برای این منظور و با استفاده از معیارهای؛ کاربری اراضی، دسترسی به مراکز توریستی، دسترسی به شبکه ارتباطی و ... و نیز با بهره گیری از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) مکان­یابی شده است. نتایج تحقیق نشانگر آن است که 53057 هکتار از اراضی محدوده مورد مطالعه بالاترین قابلیت را برای ایجاد کاربری تفریحی و اقامتی و در حدود 37810 هکتار از اراضی محدوده کمترین قابلیت را برای ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی را دارا هستند. همچنین نتایج نشان می­دهد که بهترین مکان‌ها برای استقرار این اماکن، بیشترین کشش را به مراکز توریستی، دسترسی به شبکه ارتباطی و دسترسی به مراکز جمعیتی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • mehdi charaghi 1
  • ali zolfi 2
1
2
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -