بررسی وضعیت برخورداری آموزشی دهستان‌های استان اردبیل براساس روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی و شناسایی وضعیت برخورداری دهستان‌های استان اردبیل از لحاظ شاخص‌های آموزشی می‌باشد. از این‌رو، این تحقیق بر آن بوده است تا با بهره‌گیری از روش‌های توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ۱۳ شاخص آموزشی، دهستان‌های استان اردبیل را از لحاظ میزان برخورداری یا توسعه‌یافتگی رتبه‌بندی نماید. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی است. داده‌های تحقیق به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل، ابتدا متغیرها به شاخص تبدیل‌شده و سپس به روش آنتروپی وزن­دهی و توسط مدل‌های TOPSIS، VICOR و SAW رتبه‌بندی و با استفاده از روش ادغام کپ­لند رتبه­بندی نهایی صورت گرفت و در آخر با بهره­گیری از روش تحلیل خوشه­ای، طبقه­بندی انجام گرفت. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که به دلیل نوع ماهیت و تفاوت شیوه‌ی ارزش‌دهی به شاخص‌ها، همچنین ویژگی‌های خاص هر منطقه، درجه و سطح توسعه‌یافتگی دهستان‌های استان مورد مطالعه در هر روش، متفاوت از دیگری است و تنها در رتبه‌ی اول مدل­های VICOR و SAW و در رتبه دوم مدل TOPSIS نتایج مشابهی را به دست آوردند. در نهایت، خروجی حاصل از اجرای تکنیک کپ‌لند نشان داد که دهستان‌های ویلکیج جنوبی، آب­گرم، یورتچی شرقی و فولادلوی جنوبی در رتبه‌های نخست و دهستان‌های دوجاق، اجارود مرکزی، انگوت غربی و ارشق شمالی به ترتیب در رتبه‌های آخر قرار دارند. نتیجه اینکه باید در کاربرد روش­های مختلف سطح­بندی و تکنیک­های مختلف جانب احتیاط رعایت شود و از روش­های مختلف یا روش­های ادغام که خروجی قابل اطمینان­تری دارند، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of municipalities of the Ardabil Province about Situation of Social Benefit According to Multi-criteria Decision-Making Techniques

نویسندگان [English]

  • mohamadhossein yazdani 1
  • asghar pashazadeh 2
  • afshar sidin 3
1
2
3
چکیده [English]

The study educational disparities among geographical regions of a country is one of the essential tasks and the basis for planning for social justice. In this way, planners must balance the distribution of facilities and the basis for their planning. In order to understand the differences in development levels it is necessary to examine the current status of each area, to be able to reduce or eliminate differences accordingly, action planning and decision-making that decision. In fact the main purpose of this study is to evaluate and identify the municipalities of Ardebil province about social benefit indicators. Therefore this research is to use descriptive- analytical methods using 13 social indicators, is ranking municipalities of Ardabil province in terms of the rate of benefit or the development. This research is functional with a descriptive-analytic approach. The geographical field of this research is Ardabil province and the municipalities of the province population. The data are gathered by documentation, library and statistic tables. Indices, 13 indices of which the General Population and Housing Census 1390 have been collected. Finally, the raw data to the entropy index has processing capabilities of multi-criteria decision-making models. Ixelles software for data analysis as well as 10Arc GIS is used to map the software. For ranking municipalities in the province of Ardebil in this article the methods TOPSIS, VICOR and SAW is applied and finally to reach a consensus for ranking the municipalities, Copeland method is used. It should be noted that the county is classified for the development of cluster analysis model so that the degree of development were categorized in 5 categories. Analysis of development achieved in each rank the different municipality and in swing. So that the first and second positions in the Gogh Tapeh and Savalan and The other two models TOPSIS and VICOR that have achieved similar results (South Vylkyj municipaliteis and Abgarm ranked first and second respectively) is different. Finally, at the bottom of the results all three models are different. So that the TOPSIS model Dvjaq municipality, in the VICOR model Azadlu municipality and SAW model are South Vylkyj municipality. The findings of this study indicate that the use of models, including the development of multi-criteria decision-making methods (MCDM) times bring different results. The results of the ranking of municipality based on the degree of development shows that in each of the municipality is somewhat different ranking methods. Copeland merging technique was used to fix the problem; the conclusion must be acknowledged that the application of quantitative models necessary caution and only use one or several small models can not represent the reality of a society. This can be caused by several factors, including lack of quantitative methods in a careful analysis of the situation of human communities and their behavior, the impossibility of quantifying all aspects of qualitative and quantitative models is ultimately the requirement to reduce the number of variables. However, if used properly, models and quantitative methods merely to facilitate the planning process and assist in decision making and as reliable points are issues for planners at initial recognition. Yet field studies to understand the realities of geography of human social behavior is necessary and compelling. Now that the awareness and recognizing the potential and the strengths and weaknesses of municipality the essential steps in the development of the municipality harvest and by investing in the potential and talents of deprived areas in order to overcome the shortcomings of useful work done.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social benefit
  • classifying
  • multi-criteria analysis methods
  • municipalities of the Ardebil province