ارزیابی شاخص مؤثر بر بروز زندگی جمعی در فضاهای عمومی (مطالعه موردی: بلوار کشاورز تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی آب، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران.

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

10.22034/jget.2023.275565.1261

چکیده

مقدمه:  بررسی کیفیت فضاهای­عمومی به عنوان­ یکی از مولفه­های ارتقاء کیفیت زندگی شهری از اواخر دهه 1960 میلادی با کارهای نظریه­پردازانی همچون جین جیکوبز، یان گل، تیبالدز مطرح گردیده است. با مداخلات وسیعی که طی قرن­های اخیر در جهان صورت گرفته ­است شهرها از فضاهایی برای انسان‌ها به فضاهایی برای خودروها تبدیل شده تا امروزه در شهرهای کشور و به ویژه کلانشهرها شاهد فضاهای بی روح ، زننده، بی­هویت و ساکنانی بدون حس تعلق نسبت به محله و شهر خود باشیم.
هدف:  در این پژوهش سعی بر این بوده که ارتباط میان کیفیت فضاهای­عمومی و زندگی جمعی در بلوار کشاورز مورد بررسی قرار گیرد.
روش شناسی:  این پژوهش از منظر روش تحقیق جزء پژوهش­های توصیفی-تحلیلی و از منظر هدف تحقیق کاربردی است. به منظور بدست آوردن اطلاعات، تعداد 375 پرسشنامه در زمان‌‌های مختلف از استفاده‌کنندگان تکمیل گردید. حجم نمونه‌ها به صورت تصادفی انتخاب شده است و اطلاعات استخراج شده در محیط SPSS مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور ارزیابی دقیق شاخص‌ها، آزمون همبستگی، تی استیودنت، بار عاملی و میزان انحراف از معیار مورد تحلیل قرار گرفته است.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی‌ شامل بلوار کشاورز شهر تهران می‌باشد‌.
یافته­ ها و بحث:  21 شاخص­ تبیین شده در چارچوب ­نظری پژوهش در 4 مولفه تعاملات اجتماعی، فضای انسانی، امنیت محیطی و کیفیات محیطی تقسیم گردید.
نتیجه­ گیری: نتایج حاصل از آزمون‌ها و فرضیات نشان می­دهد در بلوار کشاورز بدلیل برگزاری رخ­دادهای فرهنگی-مذهبی گوناگون، وجود تعداد زیادی ساختمان و همچنین حضور مردم، وجود پیاده­راه عریض و ممتد، مسیر دوچرخه­سواری حفاظت شده، ایجادسنگ فرش مناسب برای افراد نابینا و حضور بانوان در فضا، امکان استفاده افراد توانیاب از این فضاها، مولفه­های تعاملات اجتماعی، امنیت، فضای انسانی، کیفیات محیطی در شرایط ایده­آلی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effective index on the incidence of collective life in public spaces (study sample: Keshavarz Boulevard, Tehran)

نویسندگان [English]

  • parvin gholikiani 1
  • Vahid Sohrabi 2
  • omid hoseiny 3
1 Master of Regional Development Planning, Allameh Tabatabai University
2 Master of Water Engineering, Larestan Branch of Azad University
3 Master of Geography and Urban Planning, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

The study of the quality of public spaces as one of the components of improving the quality of urban life has been proposed since the late 1960s with the work of theorists such as Jane Jacobs, Jan Gel, Tibalds. With the extensive interventions that have taken place in the world, cities have changed from spaces for humans to spaces for cars to today in the cities of the country, especially in metropolises, witnessing lifeless, disgusting, unidentified spaces and residents without a sense of belonging. Be your neighborhood and city. In this study, an attempt has been made to investigate the relationship between the quality of public spaces and public life on Keshavarz Boulevard. The indicators explained in the theoretical framework of the research were divided into 4 components: social interactions, human space, environmental security, and environmental qualities. This research is descriptive-analytical in terms of research method and applied research in terms of purpose. To obtain information, 375 questionnaires of users were completed randomly. The information extracted from the questionnaire in the SPSS environment was subjected to correlation and Student's tests and the results show that in Keshavarz Boulevard due to various cultural and religious events, there are many buildings and people, there are pedestrians, wide and continuous road, protected cycling route, creating a suitable carpet stone for the blind and the presence of women in the space, the possibility of using these spaces by the able-bodied, components of social interaction, security, human space, environmental qualities in ideal conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective life
  • Public space
  • Social interactions
  • Keshavarz Boulevard Tehran