مقاله پژوهشی
1. تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون

نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر؛ علیرضا دانش نظافت

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-14

چکیده
  چکیده : در این پژوهش به رتبه بندی و تعیین درجه توسعه یافتگی مناطق شهری رشت بر اساس 36 شاخص درپنج گروه آموزشی، بهداشتی درمانی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی تجاری و تاسیسات شهری پرداخته شده است. برای رسیدن به اهداف مطالعه از مدل های تاکسونومی عددی ، موریس و تاپسیس استفاده شده است. با به کارگیری این مدل ها و آنالیز هر یک از آنها مناطق پنج گانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح کنترل و بهره برداری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند

علی اکبر عنابستانی؛ سیده سمیه خاتمی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 15-25

چکیده
  یکی از پروژه های آبخیزداری اجرا شده در ده سال گذشته طرح کنترل و بهره وری از سیلاب حوضه آبخیز مود بیرجند می‌باشد. از آنجا که رعایت ملاحظات زیست محیطی در ارتباط با اینگونه پروژه ها، ضرورتی اساسی در راستای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می‌رود، ارزیابی عملکرد و اثرات زیست محیطی در قبل و بعد از اجرای طرح و پایش آن یسیار اهمیت دارد. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مکان‏یابی مساجد شهرستان رشت با بهره‎گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) به روش AHP (مطالعه موردی: منطقه دو رشت)

سید باقر حسینی؛ سید پژمان علوی نیاکو

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-38

چکیده
  مسجد به‏عنوان عنصری مهم و مؤثر در شهرهای اسلامی، همواره به‏عنوان فضایی عمومی و مردمی کارکردهای مختلف و همه جانبه‏ای به‏خود گرفته و نقش پررنگی در حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کالبدی و... شهر دارد. برای آن‏که مسجد بتواند نقش چند بُعدی خود را در توسعه‏ی زندگی اجتماعی و فرهنگی مسلمانان ایفا نماید، باید به نحوه‏ی استقرار آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهرستان خوی و ارائه مدلی مناسب در راستای شناخت توانمندی‌های منطقه‌ای

علی اکبر تقیلو؛ احمد آفتاب؛ حمیده کلب خانی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-54

چکیده
  با توجه به این که محیط زیست طبیعی توان اکولوژیکی محدودی را برای استفاده‌های بشر داراست، لذا ارزیابی توان سرزمین بستر مناسبی برای برنامه‌ریزی مناسب محیط زیست و کاربری اراضی فراهم می‌آورداز این رو، پژوهش حاضر سعی دارد وضعیت کاربری‌های مختلف در وضع موجود و میزان اختصاص آن به فعالیت‌های گوناگون در شهرستان خوی را مورد شناسایی و تناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کوهدشت

محمدامین خراسانی؛ بهمن طهماسی؛ سیروس حجت

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-67

چکیده
  بررسی نابرابری و وجوه آن در محدوده های جغرافیایی مختلف در سال های اخیر مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. در فرآیند برنامه ریزی و توسعه نواحی روستایی شناخت این نواحی از لحاظ وضع موجود و سطح توسعه یافتگی، تبیین عوامل مؤثر در توسعه و نهایتا تلاش برای حل مسائل و مشکلات و تأمین نیازها در راستای تعدیل نابرابریهای موجود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تبیین جایگاه منوریل در حمل‌ونقل عمومی کلان‌شهر تهران با استفاده از مدل AHP

مهسا نوروزیان؛ مصطفی هرائینی؛ علی تقی پور

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-85

چکیده
  سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی نظیر مترو، قطار سبک شهری، منوریل و اتوبوس سریع‌السیر (BRT) مدتی است که جهت بهبود عملکرد و افزایش کارآیی سیستم حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران مطرح‌شده است. حال در اینجا این سؤال مطرح است که آیا منوریل در بین گزینه‌های مختلف از جایگاه و رتبه‌ای بالا در سیستم حمل‌ونقل عمومی شهر تهران با توجه به شاخص‌های در نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی عملکرد کمیسیون تغییر کاربری اراضی در طرحهای هادی مصوب مطالعه موردی شهرستان های ناحیه میانی استان اردبیل

ایرج خوش باطن؛ زینب فراجی؛ نسرین رسولی اقدم

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-98

چکیده
  در طول تاریخ، انسان بیشتر مواد مورد نیاز برای تغذیه، لباس و مسکن خود را از زمین تأمین نموده است. زمین منبع غیرقابل جایگزینی است که به آسانی و با صرفه های اقتصادی قابل بازیافت نمی باشد. اهمیت زمین در روستا بیشتر است، برخلاف شهر که قابلیت تولیدی آن مورد نظر نیست و تنها به عنوان فرصتی برای استقرار کاربریها به آن نگاه میشود.کمیسیون تغییر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. شناسایی روستاهای هدف گردشگری در شهرستان زرین دشت با استفاده ازFAHP

محسن شایان؛ جواد بذرافشان؛ ابراهیم رضایی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-113

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و شناسایی نقاط مستعد گردشگری روستایی است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی است. در راستای تعین مناطق نمونه گردشگری برتر، پس از تبین مبانی نظری و تعریف معیارهای اصلی و مؤثر در انتخاب و توسعه فعالیتهای گردشگری، آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی های میدانی جمع آوری شده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تحلیلی بر اثرات بکارگیری تکنولوژی های نوین آبیاری در توسعه کشاورزی مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش کهک استان قم)

حمید برقی؛ رقیه قاسمی؛ محمدرضا شفیعی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-128

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای بین روش های سنتی و نوین آبیاری و اثرات آن بر توسعه کشاورزی مناطق روستایی است. نوع تحقیق کاربردی توسعه ای و روش آن توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق ،کشاورزان استفاده کننده از دو شبکه نوین و سنتی آبیاری در بخش کهک استان قم می باشد که براساس فرمول کوکران، از 1734خانوار کشاورز، 129خانوار اجراکننده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بررسی و تحلیل رشد هوشمند شهری بر پراکندگی توسعه شهری بهشهر

سیدمناف هاشمی لمردی؛ محمد روشنعلی

دوره 2، شماره 4 ، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-141

چکیده
  امروزه افزایش جمعیت علت اولیه‌ی گسترش سریع شهرها محسوب می‌شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می‌گذارد. تلاش‌های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده‌ترین آنها راهبرد رشد هوشمند به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با پراکندگی توسعه شهری است که در واقع رشد ...  بیشتر