کلیدواژه‌ها = نابرابری
تحلیل و سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی شهرستانهای استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 17-29

سید هادی طیب نیا؛ رزگار فتاحی