نویسنده = محمد باسط قریشی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل جغرافیایی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1400

JGET-2101-1238(R1)

اشرف حسین زاده؛ محمد باسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


2. تبیین نقش تحولات کالبدی بر زیست پذیری سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لاهیجان)

دوره 5، شماره 2، مهر 1400

رضا پرویزی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی


4. تبیین الگوی بهینه مدیریت روستایی با رویکرد مدیریت محلی (مطالعه موردی:غرب و جنوب غرب استان گیلان)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 197-211

JGET-2010-1198(R1)

محمود قاسم نژاد؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی؛ عیسی پوررمضان