مطالعه تطبیقی شاخص های کیفیت مسکن در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب

نوع مقاله: مقالات مروری

نویسندگان

دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

مسکن به‌عنوان نیاز اصلی انسان‌ها، ویژگی‌هایی دارد که بر عملکرد آن و همچنین رضایت ساکنان تأثیر می‌گذارد. بحث کیفیت مسکن یکی از مباحث مهم و قابل‌توجه در میان کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیشینه، اقدامات انجام شده و فرآیند در پیش‌گرفته کشورهای منتخب جهان درباره موضوع کیفیت مسکن تدوین شده و برنامه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، معضلات و راهبردهای پیشروی نظام‌های اقتصادی مختلف را جهت ایجاد یک نظام مناسب سکونتی مورد بررسی قرار داده است. در ادامه شاخص‌های کیفیت مسکن در کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته به تفکیک مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای درحال‌توسعه؛ کنترل رشد بی‌رویه جمعیت کلان‌شهرها، گسترش ساختمان‌های پایدار، ایجاد سیاست‌های حمایتی، آموزش ساخت مساکن مناسب، و نظارت بر اجرای صنعت ساخت‌وساز و در کشورهای توسعه‌یافته؛ تدوین قوانین مناسب و سیاست‌های کلیدی، تغییر فرهنگ در مفهوم‌سازی سکونت، ایجاد مساکن ارزان‌قیمت عادلانه، بهبود پروژه‌های بازسازی و نوسازی شهری از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی، از مهم‌ترین راهبردهای مطرح شده در زمینه سیاست‌های مسکن در نظام‌های مختلف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات



مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399
  • تاریخ دریافت: 23 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 25 آبان 1399