کلیدواژه‌ها = تاکسونومی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کوهدشت

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 55-67

محمدامین خراسانی؛ بهمن طهماسی؛ سیروس حجت


شماره‌های پیشین نشریه