کلیدواژه‌ها = توسعه شهری-روستایی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 36-26

JGET-1701-1000

حسین موسی زاده؛ ایوب بدراق نژاد؛ رضا سارلی؛ حمیدرضا ساری محمدلی