نمایه نویسندگان

آ

 • آرخی، صالح ارزیابی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز خانیان تنکابن با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 411-427]
 • آزادخانی، پاکزاد بررسی عوامل مؤثر در ارتقا کیفیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت اکوپارک‌های شهرستان دزفول [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 707-720]
 • آزاد غلامی خسمخی، فریدون تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: اماکن مذهبی شهر رشت) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 449-470]
 • آسایش، حمید تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 565-584]
 • آشفته پور لیلاکوهی، سپیده تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 675-694]
 • آمار، تیمور تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 97-112]
 • آمار، تیمور تحلیل نقش اقامتگاههای بومگردی در اقتصاد روستاهای شهرستان رشت [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 487-505]
 • آمار، تیمور تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری در نواحی روستایی و پیامدهای اقتصادی ‌اجتماعی آن(مطالعه موردی: شهرستان ماسال و سیاهکل) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 781-800]
 • آمار، تیمور تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 675-694]

ا

 • ابراهیمی، فرشته ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله؛ مطالعه موردی شهرستان آوج [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 849-870]
 • ادیبی سعدی نژاد، فاطمه سنجش و ارزیابی مولفه های تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 471-486]
 • ادیبی سعدی نژاد، فاطمه سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 197-212]
 • اسدی، کیوان واکاوی خشکسالی و پیامدهای آن بر پهنه آبی تالاب انزلی [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 585-598]
 • اسکندری، محمد ساماندهی امنیت محلات شهری با رویکرد شناسایی کانون های جرم زا(مطالعه موردی: منطقه 4 شهر رشت) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 555-564]
 • اسکوئی ارس، علی بررسی رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه ‏های غیررسمی (مطالعه موردی: محلة یوسف ‏آباد تبریز) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 817-834]
 • اسماعیلی، فاطمه بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری با تأکید بر راهبرد محرک توسعه (مورد پژوهی: محله پنبه ریسه شهر قزوین) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 289-308]
 • اصغری، حسین تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 97-112]
 • اصغری، حسین تقسیمات کالبدی- فضایی و اثرگذاری آن بر مشکلات ترافیکی (مورد مطالعه: شهر تالش) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 507-523]
 • اصغری، حسین تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 767-780]
 • اصغری، حسین تحلیل زیست پذیری اقتصادی سکونتگاههای روستایی شهرستان صومعه سرا [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 261-276]
 • افراخته، حسن واکاوی مفهومی توسعه فضایی در مطالعات نواحی روستایی مرزی؛ فرا مطالعه چارچوب نظری مقاله‌های علمی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 53-68]
 • افروس، علی تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 835-848]
 • افشارنیا، اکبر اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 525-540]
 • افشاری آزاد، علی تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲، ۵، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 345-361]
 • افشاری آزاد، محمدرضا تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲، ۵، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 345-361]
 • افشین، فرحناز ساماندهی امنیت محلات شهری با رویکرد شناسایی کانون های جرم زا(مطالعه موردی: منطقه 4 شهر رشت) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 555-564]
 • اللهویردیزاده، رضا ارزیابی وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایت مندی شهروندان ( مطالعه موردی: محدوده سه راهی ولیعصر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 161-182]
 • امیرانتخابی، شهرام تقسیمات کالبدی- فضایی و اثرگذاری آن بر مشکلات ترافیکی (مورد مطالعه: شهر تالش) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 507-523]
 • امیری پریان، سمیه بررسی پتانسیل‌های گردشگری کوهستان پرآو در شهر کرمانشاه [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 383-396]
 • انصاری، میترا ارزیابی نقش کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران (مطالعه موردی: شهرخرم آباد) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 963-975]
 • انوری، محمود رضا تحلیل توسعه اقتصادی مناطق شهری از طریق مبادلات ترانزیت جادهای (مطالعه موردی: سیستان) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 327-343]

ب

 • باباخانی، ملیحه بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری با تأکید بر راهبرد محرک توسعه (مورد پژوهی: محله پنبه ریسه شهر قزوین) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 289-308]
 • بحرینی، حسین تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری با تأکید بر نظر شهروندان [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 801-816]
 • بدراق نژاد، ایوب واکاوی مفهومی توسعه فضایی در مطالعات نواحی روستایی مرزی؛ فرا مطالعه چارچوب نظری مقاله‌های علمی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 53-68]
 • بهرامی، رحمت مکان یابی بهینه پاسگاه های انتظامی و تعیین مناطق مستعد نفوذ با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی و GIS، (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان روانسر) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 721-730]
 • بهزاد، اردوان تبیین چالش های اجرای الگوی راهبردی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهرها (مورد مطالعه: شهر اندیشه ) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 917-930]
 • بیرانوندزاده، مریم الگوی سیاست گذاری یکپارچه شهری و نقش آن در بازآفرینی بافت های ناکارامد: مورد پژوهی: شهر خرم آباد [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 397-410]
 • بیگ دلی، آتوسا تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲، ۵، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 345-361]
 • بیگدلی راد، وحید شناسایی عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری براساس تفاوت های جنسیتی در شهر قزوین [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 931-944]

پ

 • پارسی پور، حسن رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استان های کشور [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 751-766]
 • پوراحمد، احمد سنجش و ارزیابی مولفه های تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 471-486]
 • پورجوپاری، مرضیه ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر توسعه گردشگری(مطالعه موردی: روستاهای بخش ماهان) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 695-706]
 • پوررمضان، عیسی تحلیل فضایی تاب آوری اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی در برابر مخاطره زلزله (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان آوج) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 309-325]
 • پوررمضان، عیسی تبیین نقش اعتبارات مالی در اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ماسال [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 33-51]
 • پوررمضان، عیسی تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 731-750]
 • پورشیخان، علیرضا تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 97-112]
 • پورشیخان، علیرضا تقسیمات کالبدی- فضایی و اثرگذاری آن بر مشکلات ترافیکی (مورد مطالعه: شهر تالش) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 507-523]
 • پورشیخیان، علیرضا تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 767-780]

ت

 • تاج، شهره اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 525-540]
 • تاجی، محمد اولویت‌بندی معیارهای طراحی و تبدیل خیابان به پیاده‌راه به منظور توسعة گردشگری در بافت تاریخی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 129-145]
 • توکلی نیا، جمیله سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 197-212]

ج

 • جانباز قبادی، غلامرضا ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 661-674]
 • جودکی، حمیدرضا سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 197-212]

ح

 • حافظ رضازاده، معصومه بررسی و رتبه بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین (مورد مطالعه: شهر زاهدان) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 233-245]
 • حجی پور، محمد روایی محتوایی مفهوم مشارکت در مدیریت روستایی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 85-95]
 • حسنوند، داریوش تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 565-584]
 • حسنی مهر، سیده صدیقه تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 767-780]
 • حسنی مهر، سیده صدیقه تحلیل زیست پذیری اقتصادی سکونتگاههای روستایی شهرستان صومعه سرا [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 261-276]
 • حسنی مهر، صدیقه تقسیمات کالبدی- فضایی و اثرگذاری آن بر مشکلات ترافیکی (مورد مطالعه: شهر تالش) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 507-523]
 • حسین پور، ویدا تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 767-780]
 • حسین زاده، احمد رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استان های کشور [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 751-766]
 • حسین زاده، جعفر بررسی عوامل مؤثر در ارتقا کیفیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت اکوپارک‌های شهرستان دزفول [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 707-720]
 • حسینی امینی، حسن تبیین چالش های اجرای الگوی راهبردی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهرها (مورد مطالعه: شهر اندیشه ) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 917-930]
 • حسینی نصرآبادی، نرجس سادات سنجش میزان توسعه و درجه جهانی شدن شهرها با تأکید براندیشۀ جان فریدمن [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 147-159]
 • حسینی نیا، غلامحسین تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری با تأکید بر نظر شهروندان [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 801-816]
 • حکاک زاده، مینا ارائه مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 541-554]
 • حکمت نیا، حسن تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 885-898]
 • حیدری، غلامحسن بررسی شیوه های تبلیغاتی در جذب اکوتوریست های داخلی و انگیزه آنها از گردشگری در ایران [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 363-381]
 • حیدری فر، محمد رئوف مکان یابی بهینه پاسگاه های انتظامی و تعیین مناطق مستعد نفوذ با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی و GIS، (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان روانسر) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 721-730]

خ

 • خزلی ویژنانی، سیامک سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 197-212]
 • خستو، مریم بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 1-16]
 • خسروی، نرگس روایی محتوایی مفهوم مشارکت در مدیریت روستایی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 85-95]
 • خطیبی، سید محمدرضا بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 1-16]
 • خلیجی، محمدعلی تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 899-916]

د

 • داوودپور، زهره بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 1-16]
 • درستکار ناوانی، بهزاد تقسیمات کالبدی- فضایی و اثرگذاری آن بر مشکلات ترافیکی (مورد مطالعه: شهر تالش) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 507-523]
 • دوائی، روح الله بررسی عوامل مؤثر در ارتقا کیفیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت اکوپارک‌های شهرستان دزفول [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 707-720]

ر

 • رجبی، آزیتا تبیین چالش های اجرای الگوی راهبردی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شهرها (مورد مطالعه: شهر اندیشه ) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 917-930]
 • رجبی، پرویز تبیین نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 213-231]
 • رحمانی، بیژن اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 525-540]
 • رحیمی، بهنام واکاوی مبتنی بر اصول نوشهرسازی در محلات شهری با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی براساس تشابه به حل ایده‌آل(مطالعه موردی: کلانشهر رشت) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 599-616]
 • رشیدیان، سمیه ارزیابی توان اکولوژیک استان کردستان به منظور برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 617-632]
 • رضائی، پرویز واکاوی خشکسالی و پیامدهای آن بر پهنه آبی تالاب انزلی [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 585-598]
 • رضوانی، علی اصغر تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر نظرآباد کرج) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 871-884]
 • رمضانی، بهمن واکاوی خشکسالی و پیامدهای آن بر پهنه آبی تالاب انزلی [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 585-598]
 • رمضانی، بهمن تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲، ۵، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 345-361]
 • رمضانی پور، مهرداد احتمال تداوم و تواتر دوره‌های بارانی و فاقد باران مطالعه موردی: شهرستان کرج [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 183-196]
 • رمضانی گورابی، بهمن تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری در نواحی روستایی و پیامدهای اقتصادی ‌اجتماعی آن(مطالعه موردی: شهرستان ماسال و سیاهکل) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 781-800]
 • ریاحی، وحید پهنه بندی فضایی ضریب محرومیت (شهری- روستایی) در استان های کشور [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 247-259]

ز

 • زارعی، مجید بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری با تأکید بر راهبرد محرک توسعه (مورد پژوهی: محله پنبه ریسه شهر قزوین) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 289-308]
 • زالی، نادر ارزیابی توان اکولوژیک استان کردستان به منظور برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 617-632]
 • زنگنه اسدی، محمدعلی ارزیابی توانمندی های زمین گردشگری در جنوب غربی ارتفاعات بینالود خراسان رضوی [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 945-962]
 • زینتی فخرآباد، حسین ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر توسعه گردشگری(مطالعه موردی: روستاهای بخش ماهان) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 695-706]

س

 • سرگزی، سعید تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 565-584]
 • سرور، رحیم سنجش و ارزیابی مولفه های تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 471-486]
 • سرور، رحیم تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 899-916]
 • سعادتی فر، رضا ارزیابی توانمندی های زمین گردشگری در جنوب غربی ارتفاعات بینالود خراسان رضوی [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 945-962]
 • سلطانی اصل، تورج سنجش و ارزیابی مولفه های تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 471-486]
 • سلیم زاده، فاطمه ارزیابی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز خانیان تنکابن با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 411-427]
 • سمواتی، سمیرا تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری با تأکید بر نظر شهروندان [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 801-816]

ش

 • شاطری، مفید روایی محتوایی مفهوم مشارکت در مدیریت روستایی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 85-95]
 • شاهینی فر، مصطفی ارزیابی تأثیر طرح‏های بهسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر کرمانشاه) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 113-127]
 • شاهینی فر، مصطفی الگوی سیاست گذاری یکپارچه شهری و نقش آن در بازآفرینی بافت های ناکارامد: مورد پژوهی: شهر خرم آباد [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 397-410]
 • شفیعی تیلکی، محمد ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 661-674]
 • شکوری فرد، اسماعیل سنجش میزان اثرگذاری تنوع فعالیت های اقتصادی بر پایداری توسعه روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان پیوه ژن شهرستان مشهد) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 17-32]
 • شهرکی مقدم، حامد تحلیل توسعه اقتصادی مناطق شهری از طریق مبادلات ترانزیت جادهای (مطالعه موردی: سیستان) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 327-343]
 • شهماری اردجانی، رفعت تحلیل زیست پذیری اقتصادی سکونتگاههای روستایی شهرستان صومعه سرا [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 261-276]

ص

 • صمدی، علی ارزیابی تطبیقی وضعیت سکونتگاه های غیررسمی شهری با تأکید بر مؤلفه های رویکرد حق به شهر(مطالعه موردی: محلات کشتارگاه و اسلام آباد 2 شهر ارومیه) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 647-660]

ض

 • ضیاء‌صابونچی، امیر ارزیابی تطبیقی وضعیت سکونتگاه های غیررسمی شهری با تأکید بر مؤلفه های رویکرد حق به شهر(مطالعه موردی: محلات کشتارگاه و اسلام آباد 2 شهر ارومیه) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 647-660]

ط

 • طهماسبی مقدم، حسین بررسی رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه ‏های غیررسمی (مطالعه موردی: محلة یوسف ‏آباد تبریز) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 817-834]
 • طولابی، فرزانه تحلیل عوامل موثر بر احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی در دهستان گودرزی شهرستان بروجرد [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 429-447]

ع

 • عاشوری مریدانی، سمیه تبیین نقش اعتبارات مالی در اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ماسال [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 33-51]
 • عاقلی مقدم، حمیدرضا رتبه بندی و تحلیل درجه توسعه یافتگی استان های کشور [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 751-766]
 • عباسی، علیرضا تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 835-848]
 • عزمی، آئیژ بررسی پتانسیل‌های گردشگری کوهستان پرآو در شهر کرمانشاه [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 383-396]
 • عزمی، آئیژ تحلیل عوامل موثر بر احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی در دهستان گودرزی شهرستان بروجرد [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 429-447]
 • عزیزپور، فرهاد واکاوی مفهومی توسعه فضایی در مطالعات نواحی روستایی مرزی؛ فرا مطالعه چارچوب نظری مقاله‌های علمی در ایران [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 53-68]
 • عسکری زادماسوله، افشین تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری در نواحی روستایی و پیامدهای اقتصادی ‌اجتماعی آن(مطالعه موردی: شهرستان ماسال و سیاهکل) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 781-800]
 • علی اکبری، اسماعیل سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 197-212]
 • علیزاده، حسین تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر نظرآباد کرج) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 871-884]
 • علیزاده، زینب تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 731-750]
 • عمادالدین، سمیه ارزیابی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز خانیان تنکابن با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه ای [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 411-427]
 • عینالی، جمشید ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونت گاه های روستایی آسیب دیده از زلزله؛ مطالعه موردی شهرستان آوج [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 849-870]

ف

 • فال سلیمان، محمود روایی محتوایی مفهوم مشارکت در مدیریت روستایی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 85-95]
 • فخار تازه یزدی، فرشته تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 885-898]
 • فخرقاضی، منا تحلیل فضایی تاب آوری اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی در برابر مخاطره زلزله (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان آوج) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 309-325]
 • فلکیان، شیما بررسی وضعیت امنیت و ایمنی پیاده‌روهای مجاور مراکز خرید با تاکید بر پیاده مداری بر اساس نظر شهروندان (نمونه موردی: شهر رامسر) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 69-84]

ق

 • قادری، عارف تاثیر الگوهای فضای سبز شهری بر توزیع فضایی آلاینده های آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 633-646]
 • قاسمی، مریم سنجش میزان اثرگذاری تنوع فعالیت های اقتصادی بر پایداری توسعه روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان پیوه ژن شهرستان مشهد) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 17-32]
 • قربانی، رسول بررسی رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه ‏های غیررسمی (مطالعه موردی: محلة یوسف ‏آباد تبریز) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 817-834]
 • قریشی، محمد باسط تبیین نقش اعتبارات مالی در اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ماسال [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 33-51]
 • قریشی، محمد باسط تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 675-694]
 • قریشی میناباد، محمدباسط تحلیل نقش اقامتگاههای بومگردی در اقتصاد روستاهای شهرستان رشت [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 487-505]
 • قنبری، پونه ارائه مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 541-554]
 • قنبری، سیروس ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر توسعه گردشگری(مطالعه موردی: روستاهای بخش ماهان) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 695-706]
 • قوچانی، محیا اولویت‌بندی معیارهای طراحی و تبدیل خیابان به پیاده‌راه به منظور توسعة گردشگری در بافت تاریخی [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 129-145]

ک

 • کامران دستجردی، حسن سنجش میزان توسعه و درجه جهانی شدن شهرها با تأکید براندیشۀ جان فریدمن [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 147-159]
 • کدخدایی، مهدی بررسی و رتبه بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین (مورد مطالعه: شهر زاهدان) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 233-245]
 • کریمیان بستانی، مریم بررسی و رتبه بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین (مورد مطالعه: شهر زاهدان) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 233-245]
 • کریمیان بستانی، مریم تحلیل توسعه اقتصادی مناطق شهری از طریق مبادلات ترانزیت جادهای (مطالعه موردی: سیستان) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 327-343]

گ

 • گلی مختاری، لیلی ارزیابی توانمندی های زمین گردشگری در جنوب غربی ارتفاعات بینالود خراسان رضوی [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 945-962]
 • گندمکار، امیر تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 835-848]
 • گیلانی، سیده مریم بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 1-16]

ل

 • لطفی، صدیقه بررسی وضعیت امنیت و ایمنی پیاده‌روهای مجاور مراکز خرید با تاکید بر پیاده مداری بر اساس نظر شهروندان (نمونه موردی: شهر رامسر) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 69-84]

م

 • مبارکی، امید ارزیابی وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایت مندی شهروندان ( مطالعه موردی: محدوده سه راهی ولیعصر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 161-182]
 • متولی، صدرالدین ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 661-674]
 • مجتبی زاده، حسین تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر نظرآباد کرج) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 871-884]
 • محبت اف، خال نظر بررسی شیوه های تبلیغاتی در جذب اکوتوریست های داخلی و انگیزه آنها از گردشگری در ایران [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 363-381]
 • محسنی، امیر سالار ارزیابی وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایت مندی شهروندان ( مطالعه موردی: محدوده سه راهی ولیعصر تبریز) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 161-182]
 • محمدپور، پریسا بررسی عملکرد زنان روستایی در تولید محصول سالم (مطالعه موردی شهرستان های شفت و صومعه سرا) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 277-287]
 • محمدی گرفمی، علیرضا تحلیل نقش اقامتگاههای بومگردی در اقتصاد روستاهای شهرستان رشت [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 487-505]
 • مرادی، امید علی تحلیل عوامل موثر بر احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی در دهستان گودرزی شهرستان بروجرد [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 429-447]
 • مرادی، ایمان مکان یابی بهینه پاسگاه های انتظامی و تعیین مناطق مستعد نفوذ با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی و GIS، (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان روانسر) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 721-730]
 • مردانه، عادل تاثیر الگوهای فضای سبز شهری بر توزیع فضایی آلاینده های آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 633-646]
 • مصیب زاده، علی ارزیابی تطبیقی وضعیت سکونتگاه های غیررسمی شهری با تأکید بر مؤلفه های رویکرد حق به شهر(مطالعه موردی: محلات کشتارگاه و اسلام آباد 2 شهر ارومیه) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 647-660]
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن تبیین نقش گردشگری کشاورزی در آمایش محیطی مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان رودسر) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 675-694]
 • معتمدی مهر، اکبر تبیین نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 213-231]
 • معصومی، محمد تقی واکاوی مبتنی بر اصول نوشهرسازی در محلات شهری با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی براساس تشابه به حل ایده‌آل(مطالعه موردی: کلانشهر رشت) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 599-616]
 • منوچهری نژاد، محسن ارائه مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 541-554]
 • مهرگان صومعه سرایی، بتول تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: اماکن مذهبی شهر رشت) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 449-470]
 • مهرگان صومعه سرایی، علیرضا تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: اماکن مذهبی شهر رشت) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 449-470]
 • مولائی هشجین، نصرالله تحلیل فضایی تاب آوری اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی در برابر مخاطره زلزله (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان آوج) [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 309-325]
 • مولائی هشجین، نصرالله ارزیابی توان اکولوژیک استان کردستان به منظور برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 617-632]
 • مولائی هشجین، نصرالله تبیین نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 213-231]
 • مولائی هشجین، نصرالله تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 731-750]
 • میثاق، نوردالدین تاثیر الگوهای فضای سبز شهری بر توزیع فضایی آلاینده های آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 633-646]
 • میرحسینی، حامد تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 835-848]

ن

 • ناظمی شادباش، نقی تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت) [دوره 6، شماره 1، 1401، صفحه 97-112]
 • نجفی، اسماعیل الگوی سیاست گذاری یکپارچه شهری و نقش آن در بازآفرینی بافت های ناکارامد: مورد پژوهی: شهر خرم آباد [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 397-410]
 • نصیری زارع، سعید پهنه بندی فضایی ضریب محرومیت (شهری- روستایی) در استان های کشور [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 247-259]
 • نصیری هنده خاله، اسماعیل تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 885-898]
 • نظم فر، حسین واکاوی مبتنی بر اصول نوشهرسازی در محلات شهری با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی براساس تشابه به حل ایده‌آل(مطالعه موردی: کلانشهر رشت) [دوره 6، شماره 3، 1401، صفحه 599-616]
 • نیکدل، نسرین تحلیل زیست پذیری اقتصادی سکونتگاههای روستایی شهرستان صومعه سرا [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 261-276]

ی

 • یاری، احترام بررسی پتانسیل‌های گردشگری کوهستان پرآو در شهر کرمانشاه [دوره 6، شماره 2، 1401، صفحه 383-396]
 • یزدانی، حمید تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 899-916]
 • یونسی، ریحانه تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان) [دوره 6، شماره 4، 1401، صفحه 885-898]