سنجش ایمنی عابران پیاده در خیابان های شهری با استفاده از مدل PSI (مطالعه موردی:خیابان های بافت مرکزی شهر قم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی

10.22034/jget.2024.172385

چکیده

پیاده‌روی نه‌ فقط به سبب تقویت سلامت عمومی بلکه درجهت کاهش مصرف منابع و زمین، کاهش آلودگی هوا و اغتشاش صوتی و انتشار گازهای گلخانه‌ای،در محیط‌های شهری؛شیوه ای نویدبخش و سودمند محسوب می‌شود. این در حالی است که پیاده‌روی همچنان با نتایجی منفی در سلامت عمومی مرتبط است.خطراتی نظیر تصادف با وسایل نقلیه، زمین خوردن، سقوط اجسام و سایر تهدیدات محیطی، این شیوه از تردد در شهرها را با چالش هایی جدی مواجه ساخته است، از آنجا که خیابان‌های شهری محیط‌هایی است که تمام شهروندان ناچار به عبور پیاده در آن هستند؛ضروری است شرایط مناسب پیاده‌روی برای تمام شهروندان در سنین مختلف و با هر توانایی جسمی را فراهم آورند.این پژوهش با کاربست مدل PSI به شناسایی مشکلات ایمنی عابران پیاده درخیابان های شهری در بخش مرکزی شهر قم پرداخته است.برای این منظور استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به اسناد و برداشت‌های میدانی محقق ملاک تحلیل قرارگرفت.ماهیت تحقیق کاربردی و به لحاظ فرآیند توصیفی-تحلیلی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات اسنادی-میدانی و در تحلیل داده‌ها از روش کمّی استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان داد خیابان‌های شهدای پانزده خرداد و شهدای عمار یاسر ناایمن‌ترین و خیابان‌های صفائیه و ارم از ایمن‌ترین خیابان‌ها بشمار می روند.

کلیدواژه‌ها