دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. سنجش ایمنی عابران پیاده در خیابان های شهری با استفاده از مدل PSI (مطالعه موردی:خیابان های بافت مرکزی شهر قم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

شهاب الدین عیسی لو؛ محمود جمعه پور؛ علی خاکساری


2. تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

زینب علیزاده؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


مقالات مروری

3. مطالعه تطبیقی شاخص های کیفیت مسکن در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1399

سارا الله قلی پور؛ عباس رجائی


مقاله پژوهشی

4. بررسی جغرافیایی تاثیر نگرش" میل به کسب درآمد بیشتر" در رفتار محیطی روستائیان، به تفکیک نواحی ارتفاعی مطالعه موردی: شهرستان تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

مسعود یحیی زاده؛ تیمور آمار؛ بهمن رمضانی؛ عیسی پور رمضان


5. بررسی اقدامات مدیریتی شهری در برنامه‌ریزی‌های بازآفرینی زیرساخت‌سبز (مطالعه موردی: لاهیجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

سیده مریم گیلانی؛ سید محمدرضا خطیبی؛ زهره داوودپور؛ مریم خستو


6. تحلیل فضایی تاب آوری اجتماعی سکونتگاههای روستایی در برابر مخاطره زلزله (مطالعه موردی : روستاهای شهرستان آوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

منا فخرقاضی؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


7. سنجش میزان اثرگذاری تنوع فعالیت های اقتصادی بر پایداری توسعه روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان پیوه ژن شهرستان مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

مریم قاسمی؛ اسماعیل شکوری فرد


8. احتمال تداوم و تواتر دوره‌های بارانی و فاقد باران مطالعه موردی: شهرستان کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

مهرداد رمضانی پور


9. بررسی و رتبه بندی اصول و اقدامات موثر پدافند غیرعامل در آمایش سرزمین (مورد مطالعه: شهر زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

مهدی کدخدایی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


10. تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

نقی ناظمی شادباش؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخان


11. اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

اکبر افشارنیا؛ بیژن رحمانی؛ شهره تاج


12. ارائه مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1400

پونه قنبری؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد


13. ارزیابی تأثیر طرح‏های بهسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

مصطفی شاهینی فر


14. تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

سعید سرگزی؛ داریوش حسنوند؛ حمید آسایش


15. تحلیل شاخص‌های پایداری فضای شهری در کلانشهر تهران با رویکرد عدالت فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

ایوب بدراق نژاد


16. تبیین نقش بنیانهای محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی با تاکید بر منابع آب (مطالعه موردی شهرستان شفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


17. الگوی سیاست گذاری یکپارچه شهری و نقش آن در بازآفرینی بافت های ناکارامد: مورد پژوهی: شهر خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1400

مریم بیرانوندزاده؛ اسماعیل نجفی؛ مصطفی شاهینی فر


18. تقسیمات کالبدی- فضایی و اثرگذاری آن بر مشکلات ترافیکی نمونه مورد مطالعه: شهر تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1400

بهزاد درستکار ناوانی؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخان؛ شهرام امیرانتخابی؛ صدیقه حسنی مهر


19. بررسی پتانسیل‌های گردشگری کوهستان پرآو در شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400

احترام یاری؛ آئیژ عزمی؛ سمیه امیری پریان


20. تحلیل نقش اقامتگاههای بومگردی در اقتصاد روستاهای شهرستان رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

علیرضا محمدی گرفمی؛ تیمور آمار؛ محمدباسط قریشی میناباد


21. واکاوی مبتنی بر اصول نوشهرسازی در محلات شهری با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی براساس تشابه به حل ایده‌آل، (مطالعه موردی: کلانشهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

بهنام رحیمی؛ محمد تقی معصومی؛ حسین نظم فر


22. واکاوی خشکسالی و پیامدهای آن بر پهنه آبی تالاب انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1400

کیوان اسدی؛ پرویز رضائی؛ بهمن رمضانی


23. تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

بهزاد مجیدی شیل سر؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


24. تبیین نقش اعتبارات مالی در اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ماسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

سمیه عاشوری مریدانی؛ محمد باسط قریشی؛ عیسی پوررمضان


25. تحلیل توسعه اقتصادی مناطق شهری از طریق مبادلات ترانزیت جادهای (مطالعه موردی: سیستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

حامد شهرکی مقدم؛ مریم کریمیان بستانی؛ محمود رضا انوری


26. تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی درشهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

منوچهر امیری شیراز؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


27. سنجش و ارزیابی مولفه های تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

تورج سلطانی اصل؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ رحیم سرور


28. پهنه بندی فضایی ضریب محرومیت(شهری- روستایی) در استان های کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

سعید نصیری زارع؛ وحید ریاحی


30. بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری با تأکید بر راهبرد محرک توسعه (مورد پژوهی: محله پنبه ریسه شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1400

فاطمه اسماعیلی؛ ملیحه باباخانی؛ مجید زارعی


31. تحلیل فضایی بنیان‎های معیشتی سکونتگاه‌های روستایی کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان دشتویل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

سیروس حجت شمامی؛ حمید جلالیان


32. سنجش تحولات فضایی پسکرانه جنوب غرب کلان شهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

سیامک خزلی ویژنانی؛ اسماعیل علی اکبری؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ حمیدرضا جودکی؛ جمیله توکلی نیا


33. تبیین نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

پرویز رجبی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر


34. تحلیل پیکره بندی گذر بافت های تاریخی شهرها با روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: محله شعربافان لاهیجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

مریم مولایی؛ حسین صفری؛ فرزانه اسدی ملک جهان


35. تحلیل فضایی-مکانی پدیده بلندمرتبه سازی(مورد مطالعه: کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

ویدا حسین پور؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر