موضوعات = مهندسی جغرافیایی و جغرافیای طبیعی
نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

مهران بازرگانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ سید صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی


پهنه‌بندی سیلاب حوضه ابر شهرستان شاهرود به ‌منظور کاهش ریسک با استفاده از مدل HEC-RAC

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402

سمیه عمادالدین؛ حلیمه احمدی؛ صالح آرخی


تأثیر الگوهای پیوند از دور بر سری های دمایی شهر زاهدان

دوره 6، شماره 4، دی 1401، صفحه 835-848

امیر گندمکار؛ حامد میرحسینی؛ علی افروس؛ علیرضا عباسی


تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲، ۵، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران

دوره 6، شماره 2، تیر 1401، صفحه 345-361

علی افشاری آزاد؛ بهمن رمضانی؛ آتوسا بیگ دلی؛ محمدرضا افشاری آزاد