موضوعات = مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری
تعداد مقالات: 17
1. تبیین نقش مدیریت محلی در تحولات محیطی - فضایی روستاهای شهرستان رودسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

زینب علیزاده؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین


2. بررسی جغرافیایی تاثیر نگرش" میل به کسب درآمد بیشتر" در رفتار محیطی روستائیان، به تفکیک نواحی ارتفاعی مطالعه موردی: شهرستان تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1399

مسعود یحیی زاده؛ تیمور آمار؛ بهمن رمضانی؛ عیسی پور رمضان


3. سنجش میزان اثرگذاری تنوع فعالیت های اقتصادی بر پایداری توسعه روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان پیوه ژن شهرستان مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1399

مریم قاسمی؛ اسماعیل شکوری فرد


4. تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1399

نقی ناظمی شادباش؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخان


5. اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

اکبر افشارنیا؛ بیژن رحمانی؛ شهره تاج


6. تبیین نقش بنیانهای محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی با تاکید بر منابع آب (مطالعه موردی شهرستان شفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


7. تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1400

بهزاد مجیدی شیل سر؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


8. تبیین نقش اعتبارات مالی در اقتصاد نواحی روستایی شهرستان ماسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

سمیه عاشوری مریدانی؛ محمد باسط قریشی؛ عیسی پوررمضان


9. تحلیل فضایی بنیان‎های معیشتی سکونتگاه‌های روستایی کوهستانی (مورد مطالعه: دهستان دشتویل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

سیروس حجت شمامی؛ حمید جلالیان


10. روستاهای هوشمند راهبردی برای توسعه پایدار مطالعه موردی: دهستان نازلو- شهرستان ارومیه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 29-42

علی اکبر تقیلو؛ علی رضا موقری؛ نگین بابائی


11. تحلیل تطبیقی اثرات و پیامدهای سیاست گذاری های کالبدی برنامه پنجم توسعه (1390-95 )روستاهای جلگه ای و کوهستانی غرب گیلان(مورد:طرح هادی روستایی)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 105-124

سهیلا ملک پور هشجین؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمد باسط قریشی


12. تحلیل فضایی تاب آوری معیشت نواحی روستایی (مورد پژوهی:روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه،شهرستان ارومیه)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 125-140

محبوب بابایی؛ حمید جلالیان؛ حسن افراخته


15. واکاوی عملکرد دهیاری‌ها در راستای بهبود کیفیت محیطی روستاییان (مطالعه موردی: دهستان سررود جنوبی، استان کهکیلویه و بویر احمد)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 69-56

عنایت اله مشفق نژادی؛ افشین حکمتی اصل؛ محمد صادق بهارلویی


16. ارزیابی اثرات کارآفرینی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای مرکزی و پیرامونی شهرپاوه)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-84

بهرام ایمانی؛ ارسطو یاری حصار؛ زبیده ویسی


17. ارزیابی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستاها( مطالعه موردی : روستای چورن، دهستان زانوس رستاق ،شهرستان نوشهر)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-133

محمد علی الهی چورن؛ اسفندیار الهی چورن؛ مهدی رمضان زاده