موضوعات = مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری
شناسایی و اولویت‌بندی مسائل توسعه پایدار روستایی ( مورد مطالعه: روستاهای شهرستان خلخال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

10.22034/jget.2023.423258.1517

بهراد عزیزی؛ ولی اله رستمعلی زاده؛ نادر مطیع حق شناس


تبیین نقش بنیان‌های محیطی در توسعه پایدار سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: منابع آب شهرستان شفت)

دوره 8، شماره 3، آذر 1403، صفحه 19-32

10.22034/jget.2024.140650

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


تحلیل آسیب‌شناسی مدیریت محلی در روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه اخیر

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 19-36

10.22034/jget.2024.178351

فرزاد امدادی صومعه سرایی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی


تحلیل جغرافیایی کیفیت زندگی روستاهای شهرستان نوشهر

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 37-54

10.22034/jget.2023.290117.1318

مریم قاسمی؛ محمد باسط قریشی؛ آتوسا بیگدلی


تحلیل نقش آموزش و ترویج در تحول اقتصادی روستاها از طریق تغییرنوع کشت در روستاهای بخش کرگانرود تالش

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403

10.22034/jget.2023.370574.1461

اکبر کلانتری؛ شهرام امیرانتخابی؛ رفعت شهماری اردجانی؛ علیرضا پورشیخیان


تاثیر سیستم اجاره داری بر توسعه روستایی-مطالعه موردی روستاهای خره آب سفلی و سرو نو استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403

10.22034/jget.2023.257208.1210

آئیژ عزمی؛ سمیه عظیمی؛ بهاره میری؛ یاسمن بابامرادی؛ امیر امیری


تبیین عوامل کالبدی و محیطی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری شهر رشت

دوره 7، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 739-750

10.22034/jget.2024.135127

علی یوسفی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضایی


نقش مناطق آزاد در توسعه روستایی، چالش‌ها و راهبردها(مورد مطالعه: روستاهای منطقه آزاد انزلی)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 865-878

10.22034/jget.2024.160943

بابک علیدوست ماسوله؛ حسین اصغری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پورشیخیان


تبیین عوامل حفظ و توسعه پایدار هویت روستا(مورد مطالعه: دهستان قائم‌آباد، شهرستان شهریار)

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 649-666

10.22034/jget.2023.159410

احمد بختیاری؛ پرویز کردوانی؛ مجید شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی


تحلیل مولفه های اثر گذار اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی شهرستان لاهیجان

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 667-688

10.22034/jget.2023.172382

محمد امیری میکال؛ عیسی پوررمضان؛ تیمور آمار؛ آتوسا بیگدلی