موضوعات = مهندسی جغرافیایی فضاهای روستایی و عشایری
ارزیابی نقش توان اکولوژیکی در ارتقای تاب آوری نواحی روستایی، مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان ماهنشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1402

10.22034/jget.2023.390743.1483

مهدی چراغی؛ بهروز محمدی یگانه؛ زینب باقری


تبیین نقش بنیانهای محیطی در توسعه پایدار نواحی روستایی با تاکید بر منابع آب (مطالعه موردی شهرستان شفت)

دوره 8، شماره 3، آذر 1403

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


تحلیل نقش آموزش و ترویج در تحول اقتصادی روستاها از طریق تغییرنوع کشت در روستاهای بخش کرگانرود تالش

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403

10.22034/jget.2023.370574.1461

اکبر کلانتری؛ شهرام امیرانتخابی؛ رفعت شهماری اردجانی؛ علیرضا پورشیخیان


تاثیر سیستم اجاره داری بر توسعه روستایی-مطالعه موردی روستاهای خره آب سفلی و سرو نو استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403

10.22034/jget.2023.257208.1210

آئیژ عزمی؛ سمیه عظیمی؛ بهاره میری؛ یاسمن بابامرادی؛ امیر امیری


تحلیل آسیب‌شناسی مدیریت محلی در روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه اخیر

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403

10.22034/jget.2024.178351

فرزاد امدادی صومعه سرایی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی


نقش مناطق آزاد در توسعه روستایی، چالش‌ها و راهبردها(مورد مطالعه: روستاهای منطقه آزاد انزلی)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1402

10.22034/jget.2024.160943

بابک علیدوست ماسوله؛ حسین اصغری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پورشیخیان


تبیین عوامل حفظ و توسعه پایدار هویت روستا (مورد مطالعه : استان تهران، شهرستان شهریار، دهستان قائم آباد)

دوره 7، شماره 3، آذر 1402

10.22034/jget.2023.159410

احمد بختیاری؛ پرویز کردوانی؛ مجید شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی


تحلیل مولفه های اثر گذار اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی شهرستان لاهیجان

دوره 7، شماره 3، آذر 1402

10.22034/jget.2023.172382

محمد امیری میکال؛ عیسی پوررمضان؛ تیمور آمار؛ آتوسا بیگدلی


آینده نگاری توسعه پایدار در سکونتگاه های روستایی شهرستان رشت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 35-48

10.22034/jget.2023.144645

فرهاد براتی چیرانی؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ علیرضا پور شیخیان؛ حسین اصغری


برآورد ارزش اقتصادی گردشگری در مناطق روستایی قلعه رودخان شهرستان فومن استان گیلان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 91-106

10.22034/jget.2023.149070

محمد کریم معتمد؛ حمد کاوسی کلاشمی؛ فاطمه قربانی پیرعلیدهی