موضوعات = مهندسی جغرافیایی فضاهای شهری و منطقه ای
ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری از منظر عینی و ذهنی (مطالعه موردی: خیابان های اصلی شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22034/jget.2023.353835.1446

مازیار نبی زاده ذوالپیرانی؛ نورالدین عظیمی


بررسی تطبیقی کارکرد شهرهای کوچک نوپا با تاکید بر موقعیت مکانی-فضایی نمونه موردی استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/jget.2024.401055.1496

حسین عموزاد مهدیرجی؛ اسماعیل علی اکبری؛ عبدالحمید نظری؛ مصطفی طالشی


تحلیلی بر تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی شهری در برابرخطرپذیری لرزه ای (موردپژوهی شهر خلخال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/jget.2024.383111.1474

سیده فریا آقایاری؛ رسول صمدزاده؛ محمدتقی معصومی


مسیریابی بهینه امدادرسانی در بافت‌های کالبدی آسیب‌پذیر به‌منظور تخلیه اضطراری جمعیت به‌هنگام حوادث ناگهانی (مطالعه موردی: شهر سقز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/jget.2024.424867.1521

محمد رسولی؛ علی مطهری؛ محمدرضا روزبهانی؛ احمد کریمی


شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مدیریت شهری به منظور بازآفرینی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت

دوره 8، شماره 4، اسفند 1403

10.22034/jget.2023.385079.1475

پریسا خوش پسند؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ سیده صدیقه حسنی مهر


ارزیابی مؤثر مؤثر بر حفظ و احیای اراضی کشاورزی و باغ‌ها (مطالعه موردی: لاک‌دیزج تبریز)

دوره 8، شماره 3، آذر 1403

10.22034/jget.2023.386727.1478

مریم نیکورای؛ بهروز منصوری؛ امیر حق‌جو؛ شهریار شقاقی


مدیریت بحران مخاطرات لرزه‌ای شهری؛ موردپژوهی شهر اردبیل

دوره 8، شماره 3، آذر 1403

10.22034/jget.2023.379483.1468

عزیز دنیادیده؛ رسول صمدزاده؛ علی پناهی


بررسی تطبیقی سیاست های مسکن در ایران با کشورهای منتخب

دوره 8، شماره 3، آذر 1403

10.22034/jget.2023.385424.1477

اکبر اصغری زمانی؛ زینب شاهرخی فر


بررسی تطبیقی تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بازارچه میلک بر کیفیت زندگی شهروندان زابل

دوره 8، شماره 2، شهریور 1403

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ مرضیه سالاری نیا؛ امید جمشید زهی؛ امیر هوشنگ رجبی کلوانی


تحلیل عوامل موثر بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های غیر‌رسمی (نمونه موردی: محله حکیم نظامی ارومیه)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1403

مجید اکبری؛ وحید بوستان احمدی؛ مرضیه طالشی انبوهی؛ مسلم ضرغام فرد


تحلیل روابط متقابل شهر جیرفت با روستاهای پیرامون تحت نفوذش.

دوره 8، شماره 2، شهریور 1403

10.22034/jget.2023.360611.1454

صدیقه موسی زاده؛ غلام رضا میری؛ محمود رضا انوری


تحلیل شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصادی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 69-80

10.22034/jget.2024.161984

رباب حسین زاده؛ اسماعیل صفرعلی زاده


تحلیل مکانی رفتار وندالی دانش آموزان متوسطه اول و دوم در مدارس آموزش و پرورش ناحیه 2 شهر رشت

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 103-122

10.22034/jget.2023.345286.1430

زهرا آزاد غلامی خسمخی؛ مریم عباچی؛ سید علی میرابراهیمی؛ علی یعقوبی


تبیین عوامل اصلی توسعه گردشگری استان زنجان

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 123-138

10.22034/jget.2023.335760.1413

محمد تقی حیدری؛ جواد جهانگیرزاده؛ محمد رسولی؛ تمین الله بالیده