کلیدواژه‌ها = گردشگری
تبیین اثرات گردشگری در پایداری نواحی روستایی (مطالعه موردی : شهرستان آستانه اشرفیه)

دوره 8، شماره 3، آذر 1403

10.22034/jget.2023.327901.1394

آمنه حسن کاظمی؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار


تبیین عوامل اصلی توسعه گردشگری استان زنجان

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403

10.22034/jget.2023.335760.1413

محمد تقی حیدری؛ جواد جهانگیرزاده؛ محمد رسولی؛ تمین الله بالیده


واکاوی عوامل مؤثر بر ایجاد جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان گیلان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 385-406

10.22034/jget.2023.148928

صادق منعم لفمجانی؛ سید محمود شبگو منصف؛ علی قلی پورسلیمانی


تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: اماکن مذهبی شهر رشت)

دوره 6، شماره 2، تیر 1401، صفحه 449-470

بتول مهرگان صومعه سرایی؛ فریدون آزاد غلامی خسمخی؛ علیرضا مهرگان صومعه سرایی


تبیین نقش گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 213-231

پرویز رجبی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر


گردشگری شهری ‌و نقش آن درتوسعه اقتصاد شهری(مورد: شهرشاهین‌دژ)

دوره 4، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 355-370

JGET-2003-1154(R1)

مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی؛ اسماعیل نجفی؛ سعیده رشیدی


تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در حوضه آبخیز جیرنده

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 123-133

مجید شفایی؛ پرویز رضائی


عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در روستاهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی: روستای تیس- شهرستان چابهار)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 137-147

مریم بیرانوندزاده؛ سمانه سارانی؛ فرزاد کرمی؛ مهدی خداداد