کلیدواژه‌ها = رشت
شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مدیریت شهری به منظور بازآفرینی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.22034/jget.2023.385079.1475

پریسا خوش پسند؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ سیده صدیقه حسنی مهر


تحلیل پیامدهای کالبدی تحولات کارکردی سکونتگاههای پیراشهری رشت در دو دهه اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22034/jget.2023.402144.1498

حامد عبدالهی؛ محمد باسط قریشی؛ تیمور آمار


تبیین عوامل کالبدی و محیطی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری شهر رشت

دوره 7، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 739-750

10.22034/jget.2024.135127

علی یوسفی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضایی


تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی درشهر رشت

دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 397-411

منوچهر امیری شیراز؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


تحلیلی بر ارتباط حکمروایی خوب و توسعه ی کارآفرینی شهری (مورد: شهر رشت)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 224-206

JGET-1908-1111

شهرام امیرانتخابی؛ سیدعلی حسینی؛ سعید میثمی


بررسی رابطه نواحی جغرافیایی و تنوع گویش گیلکی در استان گیلان (مطالعه موردی شهرهای رشت و صومعه سرا)

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 151-162

مرجان حیدرپور میمه؛ هنگامه واعظی؛ فریدون آزاد غلامی خسمخی