کلیدواژه‌ها = رشت
ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری از منظر عینی و ذهنی (مطالعه موردی: خیابان های اصلی شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22034/jget.2023.353835.1446

مازیار نبی زاده ذوالپیرانی؛ نورالدین عظیمی


شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مدیریت شهری به منظور بازآفرینی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت

دوره 8، شماره 4، اسفند 1403

10.22034/jget.2023.385079.1475

پریسا خوش پسند؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ سیده صدیقه حسنی مهر


تبیین عوامل کالبدی و محیطی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری شهر رشت

دوره 7، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 739-750

10.22034/jget.2024.135127

علی یوسفی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضایی


تحلیل فضایی میزان اعتماد اجتماعی مشتریان تامین اجتماعی درشهر رشت

دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 397-411

منوچهر امیری شیراز؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ علی رحمانی فیروزجاه


تحلیلی بر ارتباط حکمروایی خوب و توسعه ی کارآفرینی شهری (مورد: شهر رشت)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 224-206

JGET-1908-1111

شهرام امیرانتخابی؛ سیدعلی حسینی؛ سعید میثمی


بررسی رابطه نواحی جغرافیایی و تنوع گویش گیلکی در استان گیلان (مطالعه موردی شهرهای رشت و صومعه سرا)

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 151-162

مرجان حیدرپور میمه؛ هنگامه واعظی؛ فریدون آزاد غلامی خسمخی