کلیدواژه‌ها = استانداردهای اکوپارک
بررسی عوامل مؤثر در ارتقا کیفیت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت اکوپارک‌های شهرستان دزفول

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 707-720

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ روح الله دوائی