کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
توسعه شهر دانش بنیان به عنوان استراتژی رشد هوشمند کلانشهر شیراز

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 537-554

10.22034/jget.2023.153136

آزیتا رجبی؛ سمانه تیموری؛ سجاد تابع بردبار


تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: اماکن مذهبی شهر رشت)

دوره 6، شماره 2، تیر 1401، صفحه 449-470

بتول مهرگان صومعه سرایی؛ فریدون آزاد غلامی خسمخی؛ علیرضا مهرگان صومعه سرایی