کلیدواژه‌ها = تاب آوری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی تاب آوری معیشت نواحی روستایی (مورد پژوهی:روستاهای پیرامون دریاچه ارومیه،شهرستان ارومیه)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1400، صفحه 125-140

محبوب بابایی؛ حمید جلالیان؛ حسن افراخته