کلیدواژه‌ها = توسعه یافتگی
تحلیلی بر گردشگری حلال در استان قم

دوره 6، شماره 4، دی 1401، صفحه 899-916

حمید یزدانی؛ رحیم سرور؛ محمدعلی خلیجی


تحلیلی بر توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از تکنیک تاپسیس و آنتروپی شانون

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-14

نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر؛ علیرضا دانش نظافت


سنجش و تحلیل سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان کوهدشت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 55-67

محمدامین خراسانی؛ بهمن طهماسی؛ سیروس حجت